-Advertentie-

Vanavond staat in de commissievergadering de herinrichting van het Stadspark op de agenda. Al geruime tijd wordt gesproken met de raad en gebruikers over de herinrichting van het Groene Hart.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de volgende keuzes:

1. Realiseren van meer open zones waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de huidige groenstructuur en kap van bomen zoveel mogelijk wordt voorkomen;
2. De camperplaats te handhaven op de huidige locatie en niet te verplaatsen;
3. Op de locatie van het oude zwembad een multifunctioneel open weide te realiseren die tevens gebruikt kan worden voor evenementen passend in een groene omgeving, waarbij het Burgemeester Berghuisplein voorlopig beschikbaar blijft voor evenementen als kermissen en circussen;
4. Een voedselbos van beperkte omvang (max. 3.000 m2) is onder voorwaarden mogelijk;
5. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor meer sport- en speeltoestellen;
6. Een gewijzigde ontsluiting van het Groene Hart wordt integraal bezien, waarbij het parkeren voor de bezoekers en de bereikbaarheid van de gevestigde organisaties van het Groene Hart dient te worden betrokken.

Op basis van deze keuzes wordt een inrichtingsperspectief opgesteld dat vóór de zomer van 2018 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

De commissievergadering RO begint om 19.30 uur en is live te volgen.

Delen en reageren met je facebook account