GroenLinks wil dat het college vaart maakt met een gebiedsvisie voor het hele Bovenhavenstraatgebied. Een visie die samen met omwonenden en kenners van erfgoed wordt gemaakt. De partij pleit daarbij voor een zorgvuldige en nette procedure: éérst een gebiedsvisie, dán een besluit over een monumentale status, dán uitvoering. GroenLinks is bang dat de gemeente straks opdraait voor de kosten van bodemsanering, terwijl er ook nog eens een flinke subsidie is beloofd aan de firma Mateboer. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die GroenLinks aan het college van B&W stelt.

GroenLinks raadslid Niels Jeurink. “Het maken van een gebiedsvisie maakt hoeft echt niet zo lang te duren. Onomkeerbare maatregelen als de sloop van gebouwen moeten passen in die visie. Momenteel worden er procedures doorlopen voor alleen de villa. Het college gaf al een sloopvergunning af en een bouwvergunning voor een nieuwe villa maar heeft geen idee of die past in een gebiedsvisie. Dat kan ook niet, want zo’n visie op het gebied is er nog helemaal niet. Dat kan niet zo. Zo moet onze stad niet met haar geschiedenis omspringen.”

Een stad die graag meer toeristen wil trekken is zuinig op haar erfgoed, vindt GroenLinks. Het Bovenhavenstraatgebied is een van de meest bijzondere entrees van Kampen. Ooit was het het eerste industriële complex van Kampen, een geschiedenis die nog altijd goed herkenbaar is.
Tegen de vergunningen die inmiddels zijn verleend zijn diverse bezwaren ingediend door organisaties die zich hard maken voor het historisch erfgoed. Jeurink: “Daar komt nog bij dat het college de aanvraag om het gebied aan te wijzen als gemeentelijk monument onzorgvuldig heeft behandeld. Deze procedure moet daarom opnieuw, zo heeft de bezwaarschriftencommissie het college geadviseerd.” GroenLinks pleit voor zorgvuldigheid: éérst een gebiedsvisie, dán een besluit over een monumentale status, dán de uitvoering.”

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.