Het Rode Kruis ziet graag dat zoveel mogelijk mensen leren en kunnen reanimeren. Daarom staat in Kampen de collecteweek in het teken van reanimeren.

In de week van de collecte, 24 juni tot 30 juni 2018, gaan er vele collectanten op pad om geld op te halen voor het Rode Kruis. De opbrengst van de collecte gaat dit jaar naar de aanschaf van een AED. Deze AED zal geplaatst worden aan de buitenmuur van het verenigingsgebouw aan de Wilhelminalaan 20 in Kampen. Hiermee wil de vereniging een gebaar maken naar de burgers van Kampen.

Er zijn veel vrijwilligers nodig die in de gemeente Kampen willen collecteren. Deze vrijwilligers krijgen een gratis reanimatie cursus aangeboden voor hun inzet.

Wilt u ook in aanmerking komen voor een gratis reanimatie cursus, meldt u zich dan aan om te collecteren. Met een paar uurtjes heeft u snel zo’n cursus verdient.

Aanmelden kan via de mail: collecte coordinator Axel Damming

axeldamming@rodekruis.nl

Delen en reageren met je facebook account