-Advertentie-

Dinsdagavond werd er door Kampen Marketing een Cultuurcafé georganiseerd in de oude foyer van de Stadsgehoorzaal. Met de uiterst geslaagde Internationale Hanzedagen in het achterhoofd was het de bedoeling om deze avond te gebruiken om het goede gevoel van de Hanzedagen vast te houden, en aan de aanwezigen te inspireren om hier een gevolg aan te geven. De Hanzedagen waren natuurlijk een eenmalig evenement, maar kan wel als inspiratie dienen voor het organiseren van allerlei activiteiten waarmee Kampen zichzelf op de kaart kan blijven zetten en nog een aantrekkelijker bestemming wordt voor bezoekers uit binnen- en buitenland.

En het mag gezegd worden: heel cultureel Kampen was aanwezig! Een honderdtal cultureel actieve Kampenaren: onder hen o.a. Joep Roth (kofferbak), mensen van de mandolineclub, de klokkenluiders van Geert van Wou, Reinier de Wit (Kampen and Beyond), Ernst Hupkes (te Kampen), de historische vereniging Jan van Arkel, Luthine Postuma (Kavoca) diverse zzp-kunstenaars, en nog vele anderen.
Een representatief gezelschap dus. En zij kregen een aantrekkelijk programma voorgeschoteld.

Onderzoek.
Na het openingswoord van Burgemeester Koelewijn presenteerde Ingeborg Evenblij de uitkomsten van een cultuuronderzoek onder Kampenaren. Daaruit bleek dat men in Kampen zeer tevreden is over het aanbod. De toppers uit het Kamper aanbod: de Bioscoop, de Stadsgehoorzaal en de Bibliotheek, zowel bij jong als bij de volwassenen. De informatie haalt men uit de huis-aan-huis bladen (volwassenen) en social media (jeugd). Wat er nog ontbreekt in Kampen? Festivals, en…er mag wel wat meer op zondag te doen zijn.

Inspiratiesessie.
Vervolgens werd het tijd voor de inspiratiesessie, kansen samenwerking kunst en cultuur met recreatie, toerisme en citymarketing.
Gestart werd met een uitleg over de landelijke thema’s in de komende jaren. Dit jaar was dat Mondriaan/de Stijl. In Kampen een beetje onderbelicht dit jaar, vanwege de focus van alle instanties op de Hanzedagen. Voor 2018 wordt het thema: Nederland Waterland. En dat komt mooi uit, want het grootste evenement in Kampen wordt het komende jaar Sail Kampen. En dat sluit natuurlijk prima aan. De aanwezige organisaties werden van harte uitgenodigd om mee te denken over een verdere invulling aan de hand van dit thema. Daar komen natuurlijk voor de hand liggende suggesties uit naar voren, zoals het houden van exposities en muzikale voorstellingen. Als voorbeeld werd een uitvoering van Händels Watermusic gegeven. Maar ook een kadefestival zou natuurlijk prima in het concept van Nederland waterland passen.

Ook werd er alvast verder vooruit gekeken. In 2019 zal het landelijke thema: de Gouden Eeuw een inspiratiebron moeten zijn voor allerlei activiteiten. Nu is het echter wel zo dat de Kamper gouden eeuw een stuk vroeger viel. In de Nederlandse “Gouden eeuw” was het verval in Kampen al ingetreden, vooral steden zoals Amsterdam hebben van die periode geprofiteerd en hun rijkdom vergaard.
In 2020 zal het thema “75 jaar bevrijding” aan bod komen. Voor de hand liggend: exposities, muziekuitvoeringen, het vieren van de vrijheid maar ook het herdenken. Mooi zal het zijn wanneer Kampen actief mee zal doen aan de “Liberty Route”, die loopt van Londen, via Normandië, naar Berlijn. De Kamper bevrijders, Canadese militairen die na hun landing op Juno Beach vechtend door Europa de vrijheid brachten, daar moet iets mee te doen zijn.
Wethouder Geert Meijering sloot de avond af en nodigde de deelnemers uit om de avond af te sluiten met een netwerk borrel, waarvan gretig gebruik werd gemaakt.

Delen en reageren met je facebook account