(Ingezonden bericht)

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad donderdagavond 30 januari 2020 een motie over lachgas behandeld. In de motie heeft de partij samen met SGP, PvdA en Kampen Sociaal het college van B&W gevraagd om de verkoop van lachgas in horecagelegenheden te verbieden. Naast een verbod op de verkoop van lachgas, is ook gevraagd om met horecaondernemers in gesprek te gaan om het gebruik van lachgas in hun horecagelegenheden zoveel mogelijk te ontmoedigen, of liever nog, niet toe te staan.

 

Risico’s van het gebruik van lachgas
De ChristenUnie maakt zich al langer grote zorgen over het toenemend gebruik van lachgas tijdens het uitgaan, en heeft hierover al vaker vragen gesteld aan het college. Onder andere de GGD schrijft over de risico’s van het gebruik van lachgas. Samengevat: het is slecht voor je brein (ontwikkeling), je longen kunnen bevriezen, er ontstaat een tekort aan zuurstof voor de hersenen, je krijgt slechte concentratie en ga zo nog maar even door.

Nog geen landelijk verbod
Staatssecretaris Blokhuis van de ChristenUnie wil het oneigenlijk recreatief gebruik verbieden door lachgas op de lijst van de Opiumwet te zetten. Dit is nog niet gelukt en daarom is verkoop en gebruik van lachgas op dit moment (nog) niet verboden. De risico’s van het gebruik van lachgas, zeker in combinatie met alcohol, worden steeds duidelijker. Veel gemeenten in Nederland proberen de verkoop en het gebruik van lachgas tijdens het uitgaan terug te dringen.

Verbod op de verkoop van lachgas in horecagelegenheden
Ook in Kampen wordt lachgas in verschillende horecazaken veel verkocht. De ChristenUnie is van mening dat de volksgezondheid een belangrijke taak is van de overheid. Waar dat mogelijk is, moet de gemeente dan ook krachtig en actief inzetten op een verbod van de verkoop van lachgas. En ook het gebruik van dat gas ontmoedigen. En daar heeft de gemeente de mogelijkheden voor. Via de Drank- en Horecawet of via de Milieuwet (zoals o.a. gebeurt in gemeente Arnhem). De ChristenUnie is blij dat de gemeente zich inzet voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. En daarmee het signaal afgeeft dat Kampen de strijd tegen lachgas aangaat. De motie werd met een meerderheid aangenomen.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.