Gemeente Kampen en BPD tekenen intentieovereenkomst voor samenwerking ontwikkeling woningbouw Reeve

0
123
KampenOnline is mede mogelijk gemaakt door:

Op vrijdag 21 april heeft de gemeente Kampen, samen met gebiedsontwikkelaar BPD, de intentieovereenkomst ondertekend voor de samenwerking bij de ontwikkeling woningbouw in het project Reeve in Kampen. Ook werd het logo onthuld als start van het communicatie- en participatietraject voor  Reeve.

Het project Reeve is een langdurige integrale gebiedsontwikkeling ten zuidwesten van Kampen waarin natuurontwikkeling, een primaire waterkering en woningbouw worden gecombineerd.  Op termijn  komen er naar verwachting circa 1300 woningen. De overeenkomst heeft betrekking op de eerste fase van 600 woningen.
Wethouder Gerrit Jan Veldhoen: “Geweldig dat we na lang voorbereiden aan de slag kunnen. Met het communicatie- en participatietraject willen we de inwoners en geïnteresseerden meer betrekken bij de mogelijkheden in en rondom Reeve en het draagvlak voor de ontwikkeling onder inwoners van Kampen vergroten.”

Via enquêtes, participatiebijeenkomsten, een website en Facebook-pagina kan iedereen meepraten over Reeve. Ook gaan de partijen zelf actief de stad in om het gesprek met mensen over de ontwikkeling aan te gaan. Eind mei wordt naar verwachting de eerste informatieavond georganiseerd waar een stedenbouwkundige schets gepresenteerd wordt. Tijdens de tweede participatiebijeenkomst medio juni worden verschillende thema’s besproken met belangstellenden.

Frans Holleman, regiodirecteur BPD Noord-Oost & Midden: “We zijn blij dat we na een langdurig traject, nu eindelijk zover zijn dat we met elkaar de intentieovereenkomst tekenen om een publiek private samenwerking aan te gaan. Een kwalitatief goed en bijzonder woonmilieu op een unieke locatie in Nederland realiseren, een goed voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling. Alles komt op deze locatie samen, niet alleen de woning, maar ook het groen en het water, een enorme toegevoegde waarde voor de regio en met name voor Kampen uiteraard!,” zegt Holleman enthousiast.

De komende periode wordt er hard gewerkt aan de bestemmingsplanprocedure en het stedenbouwkundige concept. De formele inspraak op het bestemmingsplan start dit najaar, na vrijgeven van het voorontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad van het voorontwerp bestemmingsplan. Dit wordt vooraf gecommuniceerd.

Nieuw dorp in het IJssellandschap
Ten zuidwesten van Kampen ontstaat, door de aanleg van het Reevediep, ruimte voor een nieuw woongebied. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterlandschappen zorgt voor een plus ten opzichte van andere woongebieden. In Reeve komen in eerste instantie 600 woningen. Reeve ligt relatief dichtbij Kampen en Zwolle en centraal ten opzichte van ontsluitingswegen.
Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen wordt een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn. aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep ontstaat hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw.
Reeve is een gezamenlijk initiatief van gemeente Kampen en BPD regio Noord-Oost& Midden. Kijk voor meer informatie op: www.morgeninreeve.nl.

Delen en reageren met je facebook account