Gemeente Kampen doet onderzoek naar veiligheid

0
85

veiligheidsmonitor

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf 6 augustus worden gesteld aan bijna 2.100 inwoners van de gemeente Kampen.

Dit onderzoek, ook wel Veiligheidsmonitor genoemd, richt zich op criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en andere aspecten van de leefbaarheid in de gemeente Kampen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar integraal Veiligheidsbeleid en de Sociale index Kampen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

De circa 2.100 deelnemers aan het onderzoek worden via een steekproef geselecteerd. Zij ontvangen een brief waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op het internet in te vullen. Het onderzoek start in augustus. De resultaten worden in maart 2016 verwacht.

Burgemeester Bort Koelewijn benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”. Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is te vinden op www.veiligheidsmonitor.nl.

De Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De VM wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.