Het komt regelmatig voor dat ouders, wanneer zij op leeftijd zijn gekomen, een kind machtigen om over hun bankrekening te beschikken. Dat kind mag in principe gelden die het van de bankrekening opneemt niet ten eigen bate aanwenden. Als men dat wel doet, kan dat tot problemen leiden.

Het volgende deed zich voor: Een ouder had zijn oudste dochter gemachtigd gelden van zijn bankrekening op te nemen en deze te storten op een spaarrekening, maar ook om de opgenomen gelden te storten op een bankrekening ten name van de oudste dochter. Dat gebeurde ook regelmatig. Na een aantal jaren werd het vermogen van die ouder onder bewind gesteld en werd een niet-familielid tot bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder liep de bankrekening over diverse jaren na. Hij kwam tot de ontdekking dat een bedrag van ruim € 43.500,00 van de bankrekening door de oudste dochter was opgenomen. Hij eiste nu van de dochter dat deze rekening en verantwoording aflegde over al die opnames. De dochter heeft een heel aantal zaken opgenoemd waarvoor die gelden allemaal zouden zijn gebruikt: kleding

€ 4.000,00, aankoop van 3 televisietoestellen, een vakantie van € 2.500,00, schenkingen aan haarzelf en haar broer voor totaal € 16.500,00, aanschaf van alarminstallatie, tuinschermen, lichtinstallatie en tuindeur voor € 7.000,00. Van overige uitgaven kan de dochter zich niet meer herinneren waarvoor die zijn gedaan. De bewindvoerder vindt het alles weinig overtuigend: € 4.000,00 kleding voor een man van 80 jaar oud lijkt wel erg veel, die vakantie was van de dochter zelf, van die uitgaven van € 7.000,00 ontbreekt ieder bewijsstuk.
De rechter (Hof Den Haag) overweegt dat van de dochter verlangd mag worden dat zij de inkomsten en uitgaven goed gedocumenteerd zou hebben. Zij heeft diverse grote kasopnames gedaan. Van kasopnames boven de € 200,00 mag verwacht worden, dat zij overtuigend aangeeft wat zij daarmee heeft gedaan. Het Hof vindt het grote bedrag voor de kleding ongeloofwaardig. Het is een kasopname geweest en de dochter heeft geen bonnen van kledingwinkels overgelegd en ook niet aangegeven wat daarvoor dan specifiek is aangeschaft. Dat bedragen zijn geschonken acht het Hof ook niet aannemelijk, want de schenking aan haar broer was zo groot dat daarvan aangifte had moeten worden gedaan bij de belastingdienst. Dat is niet geschied. Dat het geld ook contant is opgenomen en niet via een overboeking naar de rekening van haar broer is overgemaakt onder vermelding van “schenking” is ook merkwaardig. Ook het bedrag van de schenking aan haarzelf van € 4.300,00 acht het Hof niet overtuigend. De dochter had ook betalingsbewijzen moeten kunnen tonen van het bedrag van € 7.000,00.

Kortom het Hof acht al hetgeen de dochter heeft gesteld over de gedane uitgaven niet overtuigend bewezen. Daarom wordt de dochter veroordeeld om het totale bedrag van ruim
€ 43.500,00 terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding. Men zij dus gewaarschuwd: als men als gemachtigde van een ander uitgaven doet, is het belangrijk een goede administratie van de uitgaven te hebben en nota’s goed te bewaren.

Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn eigen bijdrage AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten en Erfrecht. Bel ons gerust voor meer informatie of om met u mee te denken voor een passend onderwerp.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.