Geen rampenclausule? De familie van de een krijgt alles, de familie van de ander krijgt niets

Ingezonden door IJsseloevers notarissen

534

Je bent jong, pas getrouwd en vol plannen voor de toekomst. Hoewel jullie allebei een baan hebben staat er door de bruiloft, de aankoop en verbouwing/inrichting van de woning of andere redenen niet zo veel meer op de bank. Je hebt wel eens iets gehoord over het maken van testamenten, maar die kosten…! Daar kunnen jullie nu wel andere (leukere) dingen voor bedenken. En jullie zijn nu toch getrouwd, dus dat is dan niet meer nodig. Als de een onverwacht wat gebeurt is alles voor de ander, dat is prima zo.

Zo dacht ook een jong getrouwd stel dat tijdens hun huwelijksreis kort na elkaar kwam te overlijden. Ook zij hadden dus geen testament gemaakt. Er ontstonden problemen tussen beide families over wie de erfgenamen waren, en de rechter kwam er aan te pas.
De vrouw was als eerste overleden, de man was dus volgens de wet haar enige erfgenaam. Heel kort na de vrouw overleed de man. Zijn familie waren zijn erfgenamen, ook dat is wettelijk zo geregeld. De familie van de vrouw erfde dus helemaal niets!
Maar is het redelijk en billijk dat het hele vermogen van het echtpaar door deze omstandigheid alleen naar de familie van de man als langstlevende gaat? En dus de familie van de kort daarvoor overleden vrouw helemaal niets erft?

Rampenclausule
Meestal is het in dit soort gevallen de bedoeling dat het gezamenlijke vermogen over de beide families gelijk wordt verdeeld.
Dit kan in een testament worden vastgelegd in een zogeheten rampenclausule. Daarin wordt dan bepaald dat als de één binnen een bepaalde termijn (meestal 30 dagen) overlijdt na de ander, de erfenis van ieder van beiden naar de eigen familie gaat. Wel zo eerlijk, toch?

Wat is het financiële belang?
Er wordt gedacht dat jonge mensen bij overlijden nog geen groot vermogen achterlaten.
Maar… er wordt niet gedacht aan de levensverzekering, gekoppeld aan de hypotheek die is aangegaan voor de aankoop van een woning. Bij een overlijden wordt daarmee vaak verplicht (een deel van) de hypotheek-schuld afgelost aan de bank. Het resterend bezit is voor de erfgenamen. Nu starters steeds vaker een bedrag aan eigen kapitaal bij de aankoop van de woning moeten betalen, kan een erfenis zoals hierboven is beschreven om een behoorlijk bedrag gaan. De kosten voor het maken van een testament (dat ook voor een groot deel in toekomstige situaties voorziet) vallen daarbij in het niet.

Ons advies…
voorkom nare situaties tussen uw eigen familie en uw schoonfamilie. Zelfs als u inschat dat beide families er onderling wel uitkomen zijn daar ook nog belastingregels aan verbonden, waardoor goede wil alsnog nadelig kan uitpakken.
Maak een afspraak met ons om dit in een gratis gesprek met u door te nemen.

Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn eigen bijdrage AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten en Erfrecht. Bel ons gerust voor meer informatie of om met u mee te denken voor een passend onderwerp.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.