GBK heeft schriftelijk kritische vragen gesteld over verkoop van twee hectare industriegrond op het nieuw aan te leggen industrieterrein Spoorlanden. Tijdens de commissievergadering van 15 januari 2018 vroeg commissielid Henk Prinsen van GBK naar een claim die op die grond zou liggen. Een claim van de curator van het failliete bouwbedrijf De Gilden. Op die vraag antwoordde wethouder Veldhoen “dat volgens de curator een kettingbeding was meegegaan voor de aankoop van 2 hectare industriegrond. 

(GBK: Een kettingbeding is een clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed). “De gemeente had daaraan een termijn verbonden. Die termijn verliep zonder dat de aankoop geëffectueerd was. De gemeente stuurde daarom een brief via hun advocaat. In die brief gaven zijn aan de ze van mening waren dat de gemeente nu vrij was om de grond te verkopen aan andere gegadigden”, aldus de wethouder. Maar afgelopen week kwam GBK ter ore dat gegadigden, die in aanmerking wilden komen voor een perceel industrieterrein op Spoorlanden en een optie op bepaalde percelen hadden genomen, daarvan moesten afzien. De curator van het failliete bedrijf “De Gilden” vond namelijk dat er geleverd moest worden.

Verdere navraag door GBK leerde dat ten tijde van het beantwoorden van de vragen in de commissievergadering de verkoop van de grond al rond was. Daarom wil GBK weten wat daar allemaal van waar is. Maar ook waarom die termijn niet werkte. Ook wil GBK weten wie de koper van die grond is en voor welke prijs die grond is verkocht en of er een anti speculatiebeding op deze gronden ligt. Tenslotte wil GBK weten welke invloed die verkoop heeft voor andere gegadigden voor dit industrieterrein?

GBK eist dat de vragen voor vrijdag 9 maart 2018 om 13.00 uur beantwoord zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan overweegt de partij om de raad terug te roepen van het verkiezingsreces.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.