De partijen ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks hebben na een periode van overleg besloten samen een coalitie te vormen. Zij hebben een coalitieprogramma opgesteld en aan de raad aangeboden. Op maandag 11 juni om 19.30 uur wordt een extra raadsvergadering gehouden waarin een raadslid wordt toegelaten, vier wethouders worden benoemd en het coalitieprogramma wordt besproken. Ook is er gelegenheid om de betrokkenen de hand te drukken.

De vier partijen hebben de volgende personen ter benoeming als wethouder voorgedragen: de heren J.P. van der Sluis (ChristenUnie), A. Holtland, (GBK) en G. Meijering (CDA) en mevrouw I. van der Sloot (GroenLinks). De raad neemt maandag een besluit over hun benoeming. De heer G. Meijering heeft per maandag 11 juni ontslag genomen als raadslid. De heer G.M. Wellenberg neemt zijn zetel over in de raad.

Na het agendapunt ‘benoeming wethouders’ wordt de vergadering geschorst om gelegenheid te geven de benoemde wethouders en het toegelaten raadslid de hand te drukken. Vervolgens wordt de raadsvergadering hervat met het bespreken van het Coalitieprogramma 2018 – 2022 waarvoor een uur wordt uitgetrokken.

Na afloop van de raadsvergadering is ook nog de gelegenheid om de betrokkenen te feliciteren, kan met hen worden kennisgemaakt en is er ruimte om na te praten.

Delen en reageren met je facebook account