Cursus: Kampen in oorlog

0
412

Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 11 maart 2020 tot en met 8 april 2020. De eerstvolgende keer is op 11 maart 2020 19:30

  • Locatie: CultuurZien
  • Categorieën: Cultuurzien, cursus
  • Toekomstige data:

In haar lange geschiedenis is Kampen vaak betrokken geweest bij oorlogen. Wat hebben deze oorlogen voor de st ad en haar inwoners betekent? Zijn er nog sporen te vinden van oorlogen? Rond het thema oorlog organiseert cultuurZIEN tussen 11 maart en 8 april 2020 een cursus op 5 woensdagavonden.

1. woensdag 11 maart: lezing Kampen in oorlog
Een overzicht van oorlogen waarbij Kampen betrokken was, van de heren van Voorst tot W.O. 2. Dit overzicht laat zien hoe de schaal van de oorlogen door de eeuwen heen groter werd. Ook de redenen voor deelname wijzigden en de gevolgen voor de stad en haar inwoners werden ernstiger.

2. woensdag 18 maart: lezing Kampen vestingstad
Kampen ligt aan de monding van de IJssel en had als enige stad een brug over de IJssel. Dit was een strategische l igging en tijdens oorlogen een reden voor inname van de stad. Kampen was hierom eeuwenlang een garnizoensstad. Ook moesten de vestingwerken goed worden onderhouden.

3. woensdag 25 maart: lezing ”Vrouwen in verzet”
Geschiedenis, zeker die over oorlogen, gaat bijna altijd alleen over mannen. Vijfenzeventig jaar na de laatste oorlog in Nederland is het tijd de aandacht te vestigen op de rol van vrouwen tijdens gewapende conflicten in Kampen en de regio. Wie waren zij?

4. woensdag 1 april: fietstocht ”Relicten van voorbije strijd”
De komst van de zomertijd maakt het weer mogelijk er ‘s avonds op uit te trekken. Op 1 april voor een fietstocht langs overblijfselen van oorlogsvoering in het verleden. Het Kamper station werd in de 19e eeuw gebouwd op de restanten van een 16e eeuwse schans voor de stadsbrug. Vanaf deze schans voert de fietstocht langs de stadsmuur met torens, bolwerken en het oude schootsveld van de stad aan de landzijde. Het gaat over monniken, wolfskuilen en kanonnen. Uit modernere tijd dateren kazernes en een enkele kazemat.

5. woensdag 8 april: stadswandeling ”Joods leven in Kampen”
Een stadswandeling over een volledig verdwenen onderdeel van de Kamper cultuur. De wandeling vertelt het verhaal van af de terugkeer van joodse handelaren op uitnodiging van het stadsbestuur eind 16e eeuw tot het afvoeren van de laatste tientallen joodse Kampenaren in de 20e eeu w.

Inschrijven voor deelname aan de gehele cursus of per avond kan tot en met 4 maart 2020 via kunst@cultuurzien.nl of bel met (038)331 10 24. De deelnamekosten per avond bedragen € 25, – p.p., voor de gehele cursus van 5 avonden € 100, – p.p. De cursus start bij minimaal 5 deelnemers voor de gehele cursus, maximaal 15 deelnemers per avond. Cursuslocatie is (voorlopig) het onderkomen van cultuurZIEN, Marktsteeg 7. Tijd 19.30 – 22.00 uur.

- Advertentie ToLocal -

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here