Annemiek Jonker, beter bekend als de Erfgoedchick, kreeg op 19 november een Stadscheque ter waarde van € 2.500,- voor haar plan om de binnenstad te verlevendigen met een pop-up erfgoed depot.

Daarnaast werden ook ideeën voor een inclusiviteitskeurmerk en bestrijding van leegstand beloond met financiële ondersteuning door de Stadsbeweging. De Stadscheques werden uitgereikt tijdens het derde Stadscafé, dat werd gehouden in de binnenstad van Kampen.

Plannen
De pitches die tijdens het Stadscafé werden gehouden waren deze editie bijzonder uiteenlopend. Nardus Koster presenteerde een logo dat ondernemingen kunnen gebruiken om te laten zien dat ze hun best doen voor bezoekers met een beperking. Daarnaast kan dit beeldmerk geplaatst worden bij vacatures zodat mensen met een beperking worden aangemoedigd om te solliciteren. Bas Diender van de werkgroep Leegstand getiteld ‘Winkel in Bedrijf’ vertelde over de plannen voor tijdelijke invulling van leegstaande panden en er waren ook plannen om flexplekken voor ZZP-ers in te richten. Het winnende idee werd gepresenteerd door Annemiek Jonker. Zij wil voorwerpen uit het gemeentelijk depot tijdelijk een plekje geven in etalages, winkelruimtes en andere locaties in de binnenstad. Daarmee worden de culturele historie en economie van Kampen met elkaar verbonden.

Data
Patricia Pechini van de Provincie Overijssel gaf bij bet Stadscafé een inleiding over (big) data. Ze heeft verschillende onderzoeksgegevens over Kampen bij elkaar gehaald en hieruit blijkt onder meer dat Kampen als winkelstad vooral in trek is bij inwoners van Zwartewaterland, Zwolle, Noordoostpolder en Dronten. De leegstand lag volgens haar de afgelopen drie jaar ruim 2 procentpunten onder het gemiddelde in Overijssel in centrale winkelgebieden. Die positieve trend wil Kampen doorzetten. Een aanzet hiervoor is het ‘Hanzeborden’ rapport, dat wethouder Meijering uitdeelde. Hierin staan concrete acties die de betrokkenen bij de binnenstad samen kunnen oppakken.

Projectgroepen
Iedereen die mee wil helpen kan zich vanaf nu aanmelden voor een van de projectgroepen die aan de slag gaan voor de binnenstad. Vier thema’s worden snel opgepakt. De eerste twee zijn ‘nieuwe functies voor lege panden’ en versterking van de ‘vitaliteit en levendigheid’. Daarnaast willen de samenwerkende partijen in de stad investeren in het verbeteren van de fysieke ruimte en omlijsting van de stad. Ze willen ook de organisatie van de binnenstad versterken. Kennis, professionalisering en gastvrijheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Enkele voorbeelden van concrete acties die in gang worden gezet zijn onder meer beter gebruik van data, tijdelijke functies in leegstaande panden en het ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen. Aanmelden voor een actiegroep kan via aukje@binnenstadsmanagerkampen.nl of 06-21666767.

Delen en reageren met je facebook account