Door Alex de Jong @Attest Communicatie

KAMPEN – De belangstelling voor een bedrijfsverzamelgebouw voor zzp’ers in Kampen is overweldigend. Mark Bergsma van Wecomm die onlangs zijn onderzoek naar deze mogelijke behoefte onder kleine zelfstandigen in Kampen startte, is ‘aangenaam verrast’. ‘Niet alleen beschik ik inmiddels over een lijst van circa vijftig belangstellenden, ook vastgoedeigenaren benaderen mij voor een afspraak om met hen mijn plannen te bespreken.’ Goed nieuws voor alle betrokken, want Bergsma wil in de tweede helft van januari graag een bijeenkomst beleggen en belangstellenden informeren.

‘Achter veel voordeuren in Kampen gaan zelfstandige ondernemers schuil’, zo tekenden we eerder uit de mond van Mark Bergsma op. ‘Mensen die soms al tientallen jaren voor zichzelf werken, maar ook starters. Zij ervaren stuk voor stuk de vrijheid en onafhankelijkheid van het ondernemerschap, maar proeven ook het nadeel van alleen thuis zitten.’ Het was dit gegeven dat bij Bergsma het idee voor een bedrijfsverzamelgebouw deed oplaaien. ‘Het gaat daarbij om een plek in de binnenstad, waar deze ondernemers de eigen werkplek kunnen combineren met collegiale saamhorigheid en samenwerking.’

Bedrijfsverzamelgebouw
‘De oplossing is het samenbrengen van gelijkgestemde ondernemers op een locatie waar zij ieder voor zich onder hetzelfde dak, dan wel in een gezamenlijke ruimte, kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten.’ Dit idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Mark Bergsma heeft zelf eerder werkplekken gehuurd in plaatsen buiten onze eigen stad. Het verbaast hem dan ook enorm dat er in Kampen – en dan met name in de binnenstad – geen plekken zijn waar ondernemers samen kunnen werken. ‘Als je ondernemers samenbrengt, zullen samenwerkingsverbanden en producten ontstaan die je niet meteen voorspelt, maar die zeker van meerwaarde zijn.’ Een en ander bracht hij zelf in de praktijk door de handen ineen te slaan met Nordy Visser en Jacco Brink. Deze twee jonge ondernemers waren eerder ook al bezig met een onderzoek naar de ‘flexplek-behoefte’ in Kampen. ‘Nordy en Jacco hebben besloten om hun bevindingen met mij te delen, zodat ik verder kon gaan met het uitvoeren van de door mij gepresenteerde plannen.’ Hierdoor beschikte Bergsma wel meteen over nog eens vijftien extra belangstellenden. ‘Dus is de tijd rijp voor een bijeenkomst. Die staat nu gepland voor 22 januari om 19.30 uur in Moods & Roots (Buiten Nieuwstraat 4).’

Iedereen die meer wil weten over de plannen, is van harte welkom. Mark stelt het erg op prijs wanneer belangstellenden zich via werkplekkampen.nl aanmelden.

- Advertentie ToLocal -