Eerste hulp na overlijden: Wat (niet) te doen!

Ingezonden bericht

153

Bij het overlijden van een naaste komen voor de nabestaanden vaak zaken aan de orde die soms te vlot in gang worden gezet.

Denk aan het ontruimen van de woonruimte (het meenemen, weggeven en afvoeren van spullen), het doen van betalingen en/of het opnemen van geld van de rekening van de overledene. Voor degenen die deze zaken (vaak met de beste bedoelingen) uitvoeren, kunnen er juridisch vervelende gevolgen uit voortvloeien als men achteraf AANSPRAKELIJK kan worden gesteld door schuldeisers, erfgenamen of legatarissen.
De overledene kan in een TESTAMENT namelijk een legaat van een geldsom, een voorwerp of recht hebben nagelaten aan een bepaalde persoon of organisatie. Of daarin andere personen of organisaties tot erfgenamen hebben benoemd, dan degenen die zonder testament erfgenamen zouden zijn geweest. En tot de schulden van de overledene behoren ook diens belastingschulden en vorderingen van de kinderen wegens hun kindsdeel in de erfenis van de eerst-overleden ouder!

Hoe dan veilig te handelen na het overlijden van een dierbare?
Neem spoedig contact op met uw notaris om na te gaan of er een testament gemaakt is. Soms staan daarin namelijk aanwijzingen die van belang zijn voor de uitvaart of is daarin iemand aangewezen om deze te regelen, een begrafenis-executeur. Ook kan een executeur zijn aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen, deze beheert de nalatenschap en voldoet de schulden. En soms is een executeur-afwikkelingsbewindvoerder aangewezen met nog ruimere bevoegdheden om de nalatenschap af te wikkelen, zelfs zònder overleg met de erfgenamen.
Informeer de bank over het overlijden van de rekeninghouder.
Betaal geen nota’s van de rekening van de overledene en neem ook geen geld op van diens rekening. Een geblokkeerde bankrekening kan worden gedeblokkeerd met een door uw notaris op te maken verklaring van erfrecht.
Wat te doen met goederen in het sterfhuis?
Zolang niet bekend is of de erfgenamen de nalatenschap wel of niet aanvaarden, mogen geen goederen worden verkocht, weggegeven of afgevoerd. Goederen van geringe waarde moeten tot die tijd in de woning blijven staan. Wanneer de woning onbewoond is, is het verstandig om goederen van (mogelijke) waarde te fotograferen en deze tijdelijk elders veilig op te slaan. Het is aan te bevelen om te noteren wie welke goederen zolang in ‘beheer’ heeft.
Zijn er omstandigheden die geen uitstel dulden?
Soms kan redelijkerwijs niet worden gewacht op duidelijkheid over wie de erfgenamen van de overledene zijn. Bijvoorbeeld bij een lekkage in de woning. Onder dergelijke omstandigheden kan een nabestaande gerust de noodzakelijke (reparatie)opdracht laten uitvoeren, als zaakwaarnemer.

Tot zover over de risico’s van zaakwaarneming in moeilijke tijden en hoe u ellende kunt voorkomen.
Ook kunt u tot de conclusie zijn gekomen dat u zelf iemand tot executeur wenst aan te stellen over uw nalatenschap. Het is nuttig om hier over na te denken en uw wensen in een testament vast te leggen. Zodat niet uw nabestaanden hoeven te bedenken hoe zij moeten handelen… dat heeft u zèlf reeds geregeld!
Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een
advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.
Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.