Het consumentenprogramma ‘Radar’ heeft in 2010 aandacht besteed aan door erfgenamen te betalen erfbelasting (vroeger successierecht geheten). Als niet voldoende geld beschikbaar is omdat het bijvoorbeeld ‘in de stenen zit’, kan dat bij de langstlevende tot financiële problemen leiden.

Run naar notaris
In Radar werd uitgelegd dat dit is te voorkomen door uw kinderen in eerste instantie te onterven. De langstlevende hoeft dan doorgaans geen erfbelasting te betalen. De kinderen krijgen door het overlijden van de langstlevende alsnog recht op hun erfdeel en betalen dan eventueel verschuldigde erfbelasting. Het betaalmoment wordt dus uitgesteld totdat de langstlevende komt te overlijden. Velen haastten zich destijds naar de notaris om te voorkomen dat de langstlevende ‘krap’ komt te zitten. Een geruststellende gedachte.

Niet altijd voordelig
Indien u sindsdien voor deze testamentsvorm hebt gekozen zònder dat de financiële positie van de langstlevende daartoe aanleiding gaf, dient u er op bedacht te zijn dat uiteindelijk méér erfbelasting verschuldigd kan zijn. Daarnaast dienen de kinderen bedacht te zijn op het betalen van flink wat belastingrente!
Een voorbeeld:
Overlijden met een ‘Radar’ testament
De erfenis van een ouder met twee kinderen bedraagt € 150.000. De langstlevende (63 jaar) erft de hele nalatenschap en hoeft geen erfbelasting te betalen. Overlijdt de langstlevende, dan betalen de kinderen over beide nalatenschappen erfbelasting: € 21.851 (uitgaande van gelijke saldi en vrijstellingen 2018).

Overlijden met een ‘wettelijke verdeling’
Erfgenamen zijn de langstlevende en de kinderen, ieder voor 1/3 deel (€ 50.000 per erfgenaam). De vorderingen van de kinderen worden voor de erfbelasting afgewaardeerd met een percentage dat afhankelijk is van de leeftijd van de langstlevende. De langstlevende moet de over de vorderingen van de kinderen € 1.924 voldoen, diens eigen verkrijging is vrijgesteld.
Overlijdt de langstlevende, dan betalen de kinderen € 15.924 aan erfbelasting. Totaal is dan € 17.848 voldaan. Een besparing van ruim € 4.000 erfbelasting ten opzichte van het ‘Radar’ testament.

Maar let op belastingrente!
De Belastingdienst heft belastingrente (thans 4%), die hoger is dan spaarrente. Juist bij deze testamentsvorm worden de kinderen die rente al direct verschuldigd zodra de langstlevende overlijdt of mogelijk in het testament genoemde andere situaties, en niet pas na 8 maanden (zoals gebruikelijk). Het is dan zaak dat de kinderen de Belastingdienst direct om een voorlopige aanslag erfbelasting verzoeken en die betalen. Alleen dan valt daaraan te ontkomen, maar dan moet er natuurlijk wel voldoende geld op de bank staan. Informeert u uw kinderen hierover? En voeg dit artikel bij het afschrift van uw testament, zo voorkomt u ellende.

Advies
Aan te raden is, indien u een ‘Radar’ testament heeft, te overwegen of dit nog steeds aan uw wensen voldoet. Is uw situatie nagenoeg ongewijzigd, dan voldoet dat testament nog steeds om het aangegeven betalingsprobleem voor de langstlevende te voorkomen. Het kan ook zijn dat u geen of een ander testament heeft gemaakt, maar u deze vorm (beter) voor u geschikt vindt. Of dat u dat na het lezen deze column betwijfeld… In die gevallen kunt u een afspraak met ons maken om dit in een gratis gesprek goed met u door te nemen!

Behoefte aan duidelijk uitleg? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.