Dreigend fiasco Sail 2014 loopt met een sisser af

0
96
Sail Kampen 2014

Uitgebreid evaluatierapport verschenen en besproken door B&W

Het bestuur van Stichting Sail Kampen legt in een uitgebreid evaluatierapport verantwoording af over Sail 2014. De teneur van het rapport is zeer positief ondanks het parkeerdebacle en de 100% overschreden begroting. Het college van B&W heeft hier kennis van genomen en de subsidie voor het evenement van vorig jaar vastgesteld. Voor de editie in 2018 stelt het college aan de gemeenteraad enkele wijzigingen voor in voorwaarden en uitvoering.

Sail Kampen 2014

Sail 2014 was succesvol. Met 230.000 bezoekers werd er een record gebroken ofschoon er op 20.000 bezoekers meer was gerekend. Een bescheiden aanname van een besteding van €20 per persoon levert dan al snel een financiële injectie op van 4,6 miljoen Euri voor de Kamper economie. Het evenemententerrein was uitgebreid naar het gedeelte van de IJssel bovenstrooms en de bezoekers waren tevreden over het programma. Het volgens de organisatie grootste paasevenement van Nederland wordt grotendeels door vrijwilligers gerealiseerd. Daarmee concludeert Stichting Sail Kampen dat ze tegen grenzen aanloopt. Bijvoorbeeld door strengere wet- en regelgeving is er steeds meer professionaliteit vereist.

Een ingeschakeld professioneel adviesbureau heeft echter wel voor een grote verliespost op de begroting gezorgd waardoor het voortbestaan van Sail Kampen onzeker werd. Over deze volstrekt foute inschatting van parkeerinkomsten is al veel gediscussieerd. In haar evaluatierapport en bijlagen wijdt het bestuur hieraan slechts een korte analyse. De logische conclusie luidt dat een dergelijk parkeerdebacle in de toekomst vermeden moet worden. Uiteindelijk is het grote nautische evenement gered door een onbekende weldoener en extra subsidie van de gemeente.

Sail Kampen 2014

Nadat crediteuren de openstaande bedragen van de facturen aanzienlijk verlaagden, resteerde er een tekort waarvoor de gemeenteraad in november met tegenzin extra subsidie toekende. Een aangenomen amendement van GroenLinks verbond daaraan de voorwaarde dat er een gedegen evaluatie zou plaats vinden. Die evaluatie is nu gepresenteerd en oogt gedegen gezien de meerdere documenten, en het lijvige rapport zelf, waaruit de gehele evaluatie bestaat. Het college van B&W concludeert uit de betreffende informatie en onderzoeken dat heldere afspraken over planning, taken en verantwoordelijkheden een aandachtspunt zijn. Voor Sail 2018 stelt het college aanvullende subsidievoorwaarden, zoals extra afspraken over de begroting en de uitgaven tijdens de voorbereiding. De subsidie voor 2014 is nu vastgesteld waarmee het laatste tekort is afgedekt.

Naast genoemde aanvullingen maakt het college ook het voornemen kenbaar om de subsidie van Sail na dit jaar over te hevelen naar de stichting Kampen Marketing. Tevens wil zij dit doen voor de subsidies van Evenementen Platform Kampen (EPK) en Kerst in Oud Kampen (KiOK). Kampen Marketing beheert dan behalve het budget voor citymarketing, ook het budget voor evenementen. Hierover buigt de gemeenteraad zich nog. Al met al lijkt de financiële kater van Sail 2014 langzaamaan verwerkt te worden. Verlicht kan men terugkijken op de succesvolle bezoekersaantallen en bestedingen, de grote aandacht van de (internationale) media en de toegenomen naamsbekendheid van de stad. De inwoners van Kampen kunnen trots zijn op hun stad en op het Sailevenement. Daar hangt wel een prijskaartje aan dat ze ongevraagd en buiten hun schuld om opgelegd krijgen.

Sail Kampen 2014

Eerdere artikelen over Sail Kampen:
Organisatie Sail Kampen 2014 presenteert definitieve programma (video)
Samen de IJsseldelta promoten tijdens Sail
Verslag van de vlootschouw voorafgaand aan Sail (video)
Verslag van de tweede dag van Sail (video)
Laatste dag van Sail Kampen 2014 (video)
Column ’Centurion’
Cijfers Effectmeting publiciteit bekend
Sail Kampen blij met subsidie gemeente
Houdt de gemeenteraad het evenement Sail in de benen?
Gemeenteraad Kampen stemt in met reddende financiële steun

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.