Op Donderdag 27 augustus aanstaande, zullen maatschappelijke organisaties en betroffen burgers een demonstratie houden TEGEN de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen op het armoedebeleid.

Organiserenden van deze demonstratie zijn “Rondkomen in Kampen””ArboPositief NL””Kleurrijk Kampen” en “Kampen op Zondag”. Ander organisaties kunnen zich aansluiten en ook betroffen burgers kunnen natuurlijk de petitie tekenen via Facebook of via Petities.nl .

De vorm van de demonstratie is speeches op het plein van de organisatoren en het ophangen van waslijnen met lakens en slopen met teksten wat dergelijke bezuinigingen allemaal kunnen aanrichten bij de burgers en de gezinnen.

Er zal een petitie aangeboden worden aan burgemeester Koelewijn, waarvan de tekst onderaan dit bericht te lezen is..

Uiteraard zal rekening worden gehouden met geldende corona maatregelen en afspraken zoals die zijn gemaakt.

Voor nadere vragen kunt u per mail terecht op  [email protected] of op de Facebook pagina “Stop Armoede Kampen” of bij de organisatoren Patricia Klaus, Martine van Bruggen-Pander, Peter Adema en Theo Nieuwenhuizen.

Start: 18.00 uur.

Aanbieden petitie aan de burgemeester door Patricia Klaus: 18.45 uur.

Inspreken van het Raadspreekuur door Martine van Bruggen-Pander: 19.00 uur.
Locatie : Burgemeester Berghuis plein 1 , kortom vlak voor het gemeentehuis van Kampen.

PETITIE

Wij,

Tijdelijke actiegroep STOP ARMOEDE IN DE GEMEENTE KAMPEN, constateren:

dat het op 2 juli 2020 genomen besluit van de gemeente Kampen inzake bezuinigingen armoedebeleid:

– geen rekening houdt met de ingeslagen weg uit het recente verleden (Kamper Kompas, Participatie, De Mens Centraal, Eigen Kracht, Echt Meedoen, etc.);

– averechts zal werken en geen oplossing zal bieden, maar juist de armoedeproblematiek zal versterken;

– de verkeerde weg inslaat om tot een reële oplossing van het armoedeprobleem te komen;

verzoeken:

1. structureel méér aandacht voor de grote toename van armoede in de gemeente Kampen (recent mede versterkt door de Corona-crisis);

2. aanvullende aandacht te hebben voor specifieke risicogroepen, zoals: mensen met lvb (licht verstandelijke beperking), alleenstaande ouders (met kinderen), ouderen, lhbti+, zzp-ers, flexwerkers, niet-westerse migranten, e.d.;

3. het adequater tegengaan van dakloosheid, van huisuitzetting, van het niet kunnen betalen van vaste lasten, en de stapeling van schulden;

4. het voorkomen van sociale uitsluiting als gevolg van armoede (en de daaraan gekoppelde verhoging van medische zorgkosten en andere maatschappelijke kosten);

5. het versoepelen van de criteria van bijzondere bijstand;

6. meer maatwerk in de individuele gevallen, zonder dat dit maatwerk wordt gebruikt als alibi voor de voorgestelde bezuinigingen – dat wil zeggen daadwerkelijk uiting geven aan ruimhartig en coulant beleid;

7. meer en waardevoller overleg met de Adviesraad MO (maatschappelijke ondersteuning) en overige hulpverlenende organisaties;

8. aandacht voor het feit dat korting op regelingen voor volwassenen directe invloed heeft op het welzijn van het gehele gezin en eventuele kinderen extra raakt;

9. werk te maken van vroegsignalering van betaalachterstanden op de vaste lasten (zorg, nuts, huisvesting), omdat dit indicatoren zijn van verdere armoedeproblemen;

10. het onderkennen van het feit dat armoede en sociale ongelijkheid grote gevolgen heeft voor de samenleving als geheel met alle maatschappelijke gevolgen en kosten van dien.

11. alsnog te zoeken naar andere bezuinigingsmogelijkheden om de financiële malaise van de gemeente, van ons allemaal dus eigenlijk, niet op deze kwetsbare groep mensen te laten terecht komen.

Wij zijn als tijdelijke actiegroep vanzelfsprekend graag bereid tot overleg, maar hopen vooral dat u constructief gebruik maakt van de structuren die er al zijn. En leg uw oor te luister bij hen die het raakt!

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.