Dodenherdenking Live

0
2977

Donderdag 4 mei 2017 was de dodenherdenking bij het monument aan de De la Sablonièrekade in Kampen Live te volgen via onze website en/of Facebook pagina http://www.facebook.com/KampenOnline

De bijeenkomst bij het Indiëmonument in het plantsoen was ook te zien. Hier werd een gedicht voorgedragen. Daarna volgde een taptoe bij het monument door een blazer van de Volharding, gevolgd door kranslegging door een lid van het college van B & W. Vervolgens 2 minuten stilte.

Om 19.25 uur startte er een stille tocht op het Van Heutszplein. Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vaardigden een delegatie leerlingen af. Van twee daarvoor aangewezen basisscholen en van één aangewezen school voor voortgezet onderwijs liepen er elk zes leerlingen mee vooraan in de stoet. (De Fontein, Het Stroomdal en het Almere College). De stoet werd begeleid door twee tamboers van de Volharding.

De leerlingen van Het Stroomdal legden bloemen bij een aangegeven plek aan de IJsselkade (ter nagedachtenis aan alle mensen die per boot naar Kampen werden aangevoerd en daar doorgingen per trein) en bij de Synagoge.

De route van de stille tocht liep vanaf de IJsselkade, door de Prinsenstraat, waar bloemen werden gelegd door leerlingen van De Fontein, over de Vloeddijk naar het monument aan de De la Sablonièrekade.

Bij de IJsselkade, de Synagoge en bij de fusilladeplaats aan de Prinsenstraat stonden erewachten opgesteld.

De Stichting Luidklokken Bovenkerk luidde tijdens de stille tocht een klok met gedempte – of omfloerste – klepel.

Om 19.50 uur aankomst bij het monument aan de De la Sablonièrekade met inleidende muziek van de Volharding. Daarna volgde een kranslegging door de locoburgemeester Gerrit Jan Veldhoen, die vervolgens kort sprak en er na het taptoesignaal twee minuten stilte volgde.

Daarna werd het Wilhelmus gezongen, werden er bloemen gelegd door leerlingen van het Almere College en werd er een gedicht voorgedragen.

Hierna zette de Volharding afsluitende muziek in en trad de vertegenwoordiging van het college van B & W naar voren om een moment stil te staan bij de bloemen. Vervolgens werden bloemen gelegd door schoolkinderen en werden de overige aanwezigen in de gelegenheid gesteld bloemen bij het monument te leggen.

- Advertentie ToLocal -