Kampen- Brunnepe

Afgelopen dinsdagavond is Hans Hagebeuk overleden. Hij had nog een hele mooie en bijzondere wens.

Hans zou graag van uit huis naar zijn laatste rustplaats gaan door een erehaag van melkbussen.

Dit is hoe zijn Brunnepe is….

De familie en vrienden van Hans willen de Kampenaren vragen om samen met hun melkbus deel te nemen aan deze erehaag bij de woning van Hans.

De uitvaart zal plaatsvinden op dinsdag 26 november. Om 12.00 uur wordt Hans vanuit zijn woning aan de Geert van Woustraat 45, gebracht naar zijn laatste rustplaats.

Op uitdrukkelijk verzoek van de familie mag er niet geschoten worden met de bussen.