Vandaag organiseert de werkgroep Kleurrijk Kampen een demonstratie op het Burgemeester Berghuisplein. De werkgroep wil een vuist maken tegen de verdeeldheid in onze samenleving en roept op tot verbinding om samen te leven. Tijdens de demonstratie zullen enkele sprekers het woord nemen, wordt er verklaring overhandigd aan het gemeentebestuur en wordt er op 1,5 meter afstand samen met de demonstranten een web van verbinding gemaakt.

De werkgroep maakt zich zorgen over de steeds groter wordende verdeeldheid in onze samenleving. De tegenstellingen worden steeds meer benadrukt en maatschappelijke kwesties zoals discriminatie worden niet opgelost.

De pijn en de boosheid van discriminatie op basis van ras, geaardheid, afkomst, leeftijd, geslacht of handicap mag en moet gehoord en gevoeld worden. Artikel 1 van onze grondwet is daar de leidraad voor, maar niet beperkend. Maar om de pijn in de toekomst te voorkomen moeten we ook naar elkaar luisteren en met elkaar verbinden.

‘’Door een vuist te maken tegen discriminatie en polarisatie willen we de verdeeldheid stoppen. Door verschillen samen te overbruggen, door te verbinden werken we aan een diverse inclusieve samenleving’’ aldus Peter Adema van de werkgroep. ‘’Ook in de gemeente Kampen valt er op dat gebied nog genoeg te doen. Uitsluiting en discriminatie zien we ook in Kampen. ’’ vervolgt Adema

In Kampen zijn er niet alleen tegenstellingen tussen blank en zwart, maar bijvoorbeeld ook tussen hetero en LHBT+ en zelfs tussen man en vrouw. De groep wil discriminatie in het algemeen ter discussie stellen, dus niet alleen racisme, maar ook strijden voor LHBT-acceptatie en vrouwenemancipatie.

Kampen zal een vuist moeten maken tegen alle vormen van discriminatie. Maar de vuist is niet alleen een punt van strijd, maar juist ook dat we met elkaar mee aan de slag moeten en allemaal ons huiswerk moeten doen.

De werkgroep roept inwoners van Gemeente Kampen op om samen met de werkgroep te demonstreren. Het doel van de demonstratie is een signaal naar elkaar en een oproep naar het gemeente bestuur om werk te maken van een Kampen waar de inwoners naast in plaats van tegen over elkaar staan, waar iedereen zichzelf kan zijn, iedereen zichzelf kan ontwikkelen en iedereen gelijk behandeld wordt

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.