Groenlinks in de bres voor skaters

Er is een flinke hap uit het skateparcours in het Groene Hart. Het lijkt erop dat een groot onderdeel verwijderd is omdat het onveilig was. Dit tot grote verbazing van de skateboarders/bmxers. Het zou hier gaan om de zogenaamde ‘hipquarter’ die gelijk bij binnenkomst van het park links stond.

GroenLinks wil daar meer over weten en stelde vragen aan het college. Edwin Burgman, commissielid voor Groenlinks Kampen: “Het skatepark staat er echt belabberd bij. We horen dat mensen er botbreuken opliepen. Heel logisch dat skaters zeggen dat er hoog nodig iets moet gebeuren.”

GroenLinks vindt het belangrijk dat skaters terecht kunnen op een baan die veilig is en de naam skatepark waardig is. Nu wordt het meer en meer een hangplek voor andere groepen.

Edwin Burgman: “Een gemeente die sport hoog in het vaandel heeft, moet ook buitensporten als skaten mogelijk maken. Los daarvan is skaten een sociale bezigheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat er een goed en veilig skatepark voor skaters en bmx-ers (is).” GroenLinks wil straks met de antwoorden op de vragen, een aanzet geven tot een nieuw of opgeknapt skatepark.

Onderstaand kun je de vragen lezen die GroenLinks aan de gemeente heeft gesteld.

Al geruime tijd is sprake van verval van het skatepark in het Groene Hart. Het onderhoud is slecht en er is overlast geweest van werkzaamheden in het omliggende gebied. Vandaag kwamen wij tot de ontdekking dat een groot onderdeel van het skatepark is verwijderd.
Van een aantal skaters hoorden we dat zij ontevreden en verontrust zijn over deze gang van zaken.

GroenLinks heeft vragen over de staat van het skatepark, de communicatie met de gebruikers en de toekomstplannen. We stellen het op prijs als we daar binnen afzienbare tijd een reactie krijgen.

1. Er zijn klachten over het onderhoud van de skatebaan, horen wij.
a. Hoeveel klachten en meldingen zijn er afgelopen twee jaar binnengekomen en wat zijn de belangrijkste punten daarin?
b. Tot welke maatregelen hebben de klachten en meldingen geleid?
c. Op het skatepark zijn bij herhaling mensen (ernstig) geblesseerd geraakt. Is dit bekend bij de gemeente en zo ja, is de gemeente ooit aansprakelijk gesteld voor hun schade?

2.Is het recent verwijderde onderdeel verwijderd omdat het riskant was voor de veiligheid?
a. Zo ja, in hoeverre is dat een gevolg van achterstallig onderhoud?
b. Is hierover overlegd met de skaters – die door het ontbreken van dit onderdeel geen parcours meer hebben en dus een zeer ondermaatse skatebaan overhouden?
c. Wanneer wordt het verwijderde onderdeel teruggeplaatst of vervangen?

3. De gemeente Kampen heeft diverse keren contact gehad met diverse gebruikers van het skatepark m.b.t. de toekomst van het skatepark, zo is ons gezegd. Als dit klopt,
a. Wat is de status van deze overleggen?
b. Wat heeft dit overleg tot nu toe opgeleverd en hoe wordt het nu vervolgd?

4. De houdbaarheid van dit skatepark lijkt niet erg groot meer.
a. Is het skatepark afgeschreven en zo nee, hoeveel jaren kan het nog mee?
b. Is er al enig plan voor de toekomst van het skatepark, op deze of een andere locatie?
c. Is er budget gereserveerd voor vervanging of verbetering van het skatepark?
d. Zijn er nog andere ontwikkelingen rondom het skatepark?

Ingezonden door Nieke Jansen en Edwin Burgman, GroenLinks Kampen.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.