D66 Kampen heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld  over de aanleg van de Brunneper Bongerd. De Kamper democraten willen weten wanneer  het werk gaat beginnen en hoe de Brunnepers erbij worden betrokken.

Al jaren spreekt de Kamper politiek over het idee om van de oude boomgaard in de wijk een  park te maken. Met de enorme bezuinigen van de gemeente leek de aanleg van de groene long  voor Brunnepe te stranden. Maar afgelopen november stelde de raad toch geld beschikbaar  voor de aanleg van de Brunneper Bongerd.

D66-fractievoorzitter, Gerben Wijnja, wil nu van het college weten wanneer het werk gaat  beginnen: “We hebben er jaren over gepraat, er is nu geld beschikbaar. Wat D66 betreft gaat  men nu zo snel mogelijk aan het werk.”  Volgens Wijnja heeft de wijk Brunnepe behoefte aan meer openbaar groen. “De inwoners en  de wijkorganisaties staan echt te trappelen om aan de slag te gaan: mee te denken en mee te  werken. Betrek de inwoners erbij en maak gebruik van hun kennis en ideeën!” vindt Wijnja.

Volgens Wijnja moet er niet alleen meer groen komen, maar moeten we verder nadenken over  de wijk. “Het is met de binnenstad het oudste deel van Kampen en geeft onze stad karakter.  Maar Brunnepe heeft de afgelopen jaren weinig aandacht gekregen. We staan voor  vraagstukken als parkeren, verkeersoverlast, welzijn, goede woningen en verduurzaming. Om  dit aan te pakken moet Kampen ook snel aan de slag met de nieuwe gebiedsvisie. Dat moet de  eerste stap zijn om de wijk te versterken en toekomstbestendig te maken.”

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.