D66 wil investeren in Brunnepe

345

‘Ontwikkel samen met Brunnepers een strijdplan’

Te lang heeft de Kamper gemeentepolitiek alleen maar oog gehad voor dure bouwprojecten als Reeve en Zuiderzeehaven. Te vaak ook ging de aandacht vooral uit naar de binnenstad. D66 vindt het hoog tijd worden dat de politiek gaat investeren in Brunnepe. “Brunnepe is een prachtige, traditionele wijk die historisch onlosmakelijk is verbonden met Kampen”, zegt lijsttrekker Gerben Wijnja. “De politiek heeft de ontwikkelingen in deze wijk genegeerd.”

De afgelopen periode was er politieke aandacht voor de Brunneper Bongerd en natuurlijk voor de nieuw te bouwen parkeergarage bij de Buitenhaven. De restauratie van de oude Vischrookerij bleef politiek zelfs geheel buiten beeld omdat deze kwestie al jarenlang onder de rechter is. Volgens D66 verdient Brunnepe meer aandacht en respect. “Buurtbewoners zijn trots op hun wijk en wonen er vaak graag. Maar we horen ook dat ze vrezen voor verpaupering en sociaal isolement. Al fietsend door de wijk valt je al snel op hoeveel blik er langs de kant van de weg staat. Er is sprake van verrommeling en weinig groen,” aldus Wijnja.

D66 wil daarom dat de gemeente samen met bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk de problematiek in beeld brengt en een strijdplan schrijft. Het moet een visie worden waarbij zaken als de sociale samenhang, de veiligheidsbeleving en de verkeersafwikkeling aan bod komen. Maar ook meer bomen en waterpartijen zijn belangrijk. “Verder moeten we kijken hoe de aansluiting met de binnenstad en hoe het erfgoed nadrukkelijker in beeld kan komen,” vindt de nieuwe politiek leider van D66 in Kampen.

Enkel bij het ontwikkelen van een visie op Brunnepe mag het van de Democraten niet blijven. Aan het einde van de rit moet ook duidelijk zijn hoeveel geld erbij moet en welke partijen daarin mogen investeren. Dat partijen als woningcorporaties, bewonersorganisaties en zorginstellingen er een rol in spelen is voor D66 in ieder geval duidelijk.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.