De Kamper politiek moet tegemoet komen aan de vurige wens van inwoners en ondernemers om supermarkten op zondag open te stellen. Eerder al spraken duizenden Kampenaren via Kampen op Zondag zich hiervoor uit, gisteren onderstreepten supermarktondernemers het belang van de zondagsopening. “De politieke partijen kunnen dit niet langer negeren”, vindt lijsttrekker Gerben Wijnja. “We zullen aan de slag moeten gaan om een oplossing te vinden die zowel beantwoordt aan de behoeften van kerkgangers als die van supermarktbezoekers en ondernemers. Na de verkiezingen moet de zondagsopening van Kamper supermarkten daarom een vrije kwestie worden in de formatie.”

D66 Kampen wil supermarkten de mogelijkheid geven zondagmiddag open te zijn. Wat D66 betreft zouden supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen, voortaan van 13 tot 19 uur hun winkels mogen openen. Door deze beperkte verruiming blijft eventuele hinder voor kerkgangers tot een minimum beperkt. Afgelopen herfst kwam de raadsfractie met een initiatiefvoorstel om dit mogelijk te maken. De zittende coalitiepartijen (CDA, CU, VVD en SGP) bleken echter niet bereid de winkeltijden aan te passen. Noodgedwongen besloot de D66-fractie haar initiatiefvoorstel aan te houden tot een raadsbespreking na de verkiezingen.

En die verkiezingen komen er nu aan. “We moeten voorkomen dat seculiere partijen zich straks bij de college-onderhandelingen wéér door de christelijke partijen laten inpakken”, stelt Wijnja. “Afgelopen raadsperiode overkwam dit de VVD en daardoor kon met een krappe raadsmeerderheid de zondagsvrijheid weer aan banden worden gelegd. Door van de zondagsopening van supermarkten een vrije kwestie bij de coalitieonderhandelingen te maken, denkt D66 dit te voorkomen. “Het is misschien wel de enige manier om te komen tot een oplossing die recht doet aan de grote diversiteit die er in Kampen op dit onderwerp leeft. Die diversiteit hebben alle partijen te respecteren.”

Na de verkiezingen zullen de debatten zo snel mogelijk geopend moeten worden, vindt D66. Al tijdens de collegeformatie moet er een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarbij (nieuwe) raadsleden, supermarkteigenaren en personeel uitleg kunnen geven over kwesties als parkeren, bereikbaarheid en arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen zij met elkaar varianten voor zondagsopenstelling bespreken. “Er zijn al allerlei alternatieve invullingen bedacht die rekening houden met de kerkgang,” vertelt Wijnja. “Zo kun je openstelling wel toestaan in Kampen maar niet in IJsselmuiden. Je kunt de winkeltijden beperken, zoals D66 dat voorstelt in het initiatiefvoorstel, en je kunt zelfs een roulatiesysteem bedenken. Er liggen dus volop kansen om tot een breed gedragen regeling te komen. Strak vasthouden aan de beklemmende nul-optie, zoals dat tot nu toe het geval is geweest, is echter niet langer houdbaar.”

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.