De SGP-fractie Kampen heeft een open brief aan KampenOnline gestuurd, gericht aan alle inwoners van onze gemeente.

Zeer gewaardeerde inwoners van onze gemeente,

We leven in bijzondere tijden. Onze premier noemt het één van de grootste crises, buiten oorlogstijd, sinds het bestaan van ons land. Deze tijd raakt ons als inwoners van onze gemeente. Er overlijden mensen, anderen zijn heel erg ziek. Als SGP-fractie leven we met u mee. Dat willen we u door middel van deze brief laten weten.  We leven mee met de nabestaanden van hen, die ons ontvallen zijn. We leven mee met hen die op de IC’s liggen. In verschillende ziekenhuizen. Voor wie gevochten wordt voor het leven.

We leven mee met iedereen die een cruciaal beroep heeft. Zeker in de zorg. De verpleegkundigen, de artsen, de schoonmakers.  En al die anderen die hun beste beentje voorzetten. Deze tijd vraagt veel van jullie. We hebben er bewondering voor hoe jullie je werk doen! Hoe jullie de strijd tegen Corona aangaan.

We leven mee met iedereen die thuisonderwijs geeft. Al die vaders en moeders die lesgeven. Thuis. Aan twee, vier, zes of misschien nog meer kinderen. Petje af voor jullie! Zeker als het thuis allemaal niet makkelijk gaat. Dat begrijpen we heel goed. Juist voor die vaders en moeders willen we graag een hulplijn in het leven roepen. Dat hebben we  aan het college gevraagd of zij dat willen regelen. Zodat u even stoom kunt afblazen. Of adviezen vragen. Hulde ook aan alle leerkrachten die dit thuisonderwijs mogelijk maken.

We leven mee met de ondernemers. In de binnenstad en daarbuiten. In de Koekoek, op Kampereiland, of waar dan ook. Het is een moeilijke en onzekere tijd voor jullie. Ineens zie je inkomsten heel hard dalen. Ingrijpend! Beste inwoners van onze gemeente, we roepen jullie van harte op: Koop (zeker nu!) in de vreemde niet, wat uw eigen stad u biedt!

We denken aan allen die zich alleen voelen. We leven met jullie mee. Nu u geen bezoek mag ontvangen. Dat maakt deze tijd zo extra moeilijk.

We zijn anderzijds dankbaar voor alle voorbeelden van naastenliefde die we zien. Noaberschap in de diepste zin van het woord! We zijn dankbaar voor de manier waarop (bijna) iedereen zich neerlegt bij de maatregelen die uitgeroepen zijn.

Beste inwoners van onze gemeente, er is veel medelijden. Dat doet goed. Deze Corona-periode is midden in de lijdenstijd. Onze Jezus leed ontzaglijk diep. Dieper dan iemand ooit kan lijden. Zodat Hij echt mede-lijden met mensen kan hebben. Hij is opgestaan! Hij leeft. En regeert alles. Bij Hem is echt bescherming. Ons volkslied geeft ons een indringende oproep: “Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan”. Daarom bidden we om Zijn Bescherming. Voor u, voor ons allemaal.

Met vriendelijke groet,

SGP-fractie Kampen

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.