KampenOnline is mede mogelijk gemaakt door:

Noa et geduunte rond de verkoop van de stadskezerne ef wet’older Ekker zien stekker uut de VVD fraksie ‘etrukkn en mut Beent now flink anbeenn, det de coalitie doardeur gien gevoar lup. Stelt oe veur, det mos d’r nog bi’j koomm. Et is muuiluk te hachteraaln (deur mien) of van Piekeren now beveurdeeld was of niet. Ik kome tot de conclusie det ik de klokke wel eb eurn luudn, van die klokkeluuders, maar now niet purresies wete woar als de klepel ‘angt. (Ik loat em in’t middn.)

Gelukkig was Martin nog wel zo spurtief um de borgervá nog eem een ándtien te elpm met et uutzettn van de jonge oalties. Saamwarking die op pries esteld wier. Now nog een olde peerdekop de plomp in gooin, een ´oakien deur’t oge, daj em ook weer noar boomm kunn trekkn en dan kump et wel goed met de paling. Ja zo gung det vrogger, et bin smerige oasvreters die dingn, maar ze bliemm vrekte lekker.

Ekker lut de No-Club achter en begef zich sunnegs vrolijk noar de Yes-Club en zet zich oogspersoonluk in, um te voorkoomm det zullie ook de stekker d’r uut mun trekkn. Ei mei’jt al et grus veur de voetn van de sprekert weg, maar det was an’t begin van de middag, dus bi’j die oldn gef det niet, want ze bin et zo weer kwiet, ie kenn det wel.
Et is een mooi cluppien det al 21 joar bestiet en woar veral de grieze gollef machtig veule skik an ef. Disse keer was de Jazz band Stable Roof an de beurte en speuln meesterwarkkies, uut de kunst. D´r bin d´r bi´j die een verskeidneid an hinstrementn bespeuln en nog oardig zingn ook. Dus stille zittn oh maar. Ritmies goan de kunstkniegies met de meziek op en neer.

D’r bin zelfs een paar Friese buutnlanders bi´j die een dansien woagn. Die em dan een paar lessies ad en det kuj dan metene an de fiere oldink zien. Zo van, wi’j zuln die Kampenaarn ies eem een puupien loatn roekn. Kan gebeurn. Van kiekn wur ie niet jongerder, ie mun wel mee goan doen, maar ja, veur daj in de beenn bin, is de meziek al ov´eloopm.
Mevrow Bouwma grep de klepel van de belle beet en ropt metene det ele dink d’r of. De lol van noodklokluudn zol oe d´r van vergoan maar ie em altied van die snelle enkies die d´r wat vanof weetn en et lusse weer vaste maakn. Goje goje, veurdet die lui allemoale stille bin, ze bin noar Beter Eurn en Ans Handers ewest en weet ik veule woar, en z´eurn nog niks. Z´em ’t apperoat natuurlijk uut stoan, want met det diksieland getoeter is´t gow te veule. Huuteindeluk wier d´r toch andachtig eluusterd. Dus zi´j begunn weer hoffisieel van veurn of an. Alles was nei´j maar kwam als een goeie preek bekend veur. Iesselmond ef’t metene op’eneum en koom ze mooi in de plubiesitied.

Hondanks det iederene tot dusvarre zo geneutn ad, zakkn de gezichtn al knikkebolnd nog een endtien varder of. Theo zeeg al toen ie Rein Kist zo zag zittn: “et skrei´jn stiet mien noader dan et lachn” “Op oln” ……det muj metene de kop in drukkn. (Ik oem vrogger maar een lippe te trekkn….) Sja, d’r mut, net als zo veule verenigingn waor de spetterende geestdrift van een prille liefde uut eparst is, nei’j leemm in’ebloazn wurdn, in de vurm van een zeugien pepiergeld. Veur’t ele joar veuruut betaaln, dan zit ie d’r an vaste en kuj als et reegnt niet zeggn, kep pien in de rugge. Anders kump Greetje Kauffeld niet zingn en det zol toch zunde weezn. Kiend, noar gimmestie goj toch niet meer, doar koomm ongelukkn van. Ie mun kiekn wat oj d’r veur terug kriegn, en det is een bult skik en een bietien kniegimmestie. En een zooi gluuinde bitterbállegies woar ie, aj niet bloazn, de tong an verbrandn.

Ik stoa d’r van versteld oe veule van die olde ganzn now ook al eignwies met een mebieltien zittn te kliern. Det mut mien toch nog eem van et árte. Ie zittn d’r mooi veur Pietien Snot bi’j, veural als ze dan dom zittn te grinneken en ie gien flauw idee em waor als et over giet. Uutesleutn bi’j. Vrogger addn ze nog wel ies een plastiekn opskepbuukien met kiekies van de kleinkienders, maar teegnswoordigs skoevn z’oe det dink onder de neuze en ie mun als de sallemander kiekn want anders skuuft d’r alweer wat anders veur: “oh nee, …wacht, ….det bin bluumegies, wacht eem….., nee…, det is onze Dries, muj zien…., hahaha, leuk eh?”

Loatn z´oe een gries kenien zien. Ik denke bi’j mien eign; ja eur, mooi dink, um op te vreetn, ……… eerappels en een lekker zjuugien d´r bi´j. Wi’j goan an de koffie, aju eur.

TUSS’NDEURTIEN

Delen en reageren met je facebook account

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *