Column Centurion – ‘Gemeenteraadsverkiezingen Kampen 21 maart 2018’

1
170

“Een impressie”.

De gemeenteraadsverkiezingen werden overschaduwd door de landelijke politieke figuren. Voor het CDA (Buma) had dit een negatief effect. Ook voor D66 (Pechtold). Groen Links profiteerde van het pushen van Jesse Klaver door de t.v.-zenders.
Op de t.v.-zenders werd er positieve aandacht besteed aan de plaatselijke partijen. Veel kiezers hadden de buik vol van de onbetrouwbare landelijke politici en kozen voor de “lokalen”.

In Kampen handhaafde de Christen Unie (C.U.) haar 6 zetels en mocht daardoor -als grootste partij- het voortouw nemen bij de besprekingen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. De besprekingen van C.U., GBK, Groen Links en CDA hebben tot nu toe niet geresulteerd in een nieuw college van B en W. Mochten deze partijen het niet eens worden; dan kan de huidige coalitie van C.U, SGP, CDA en VVD probleemloos gewoon verder regeren. (Men heeft immers een meerderheid in de gemeenteraad behouden.)

Ongetwijfeld heeft de C.U. haar positie te danken aan een trouwe Christelijke aanhang, die zich verzet tegen een hetze contra Christelijke waarden, zoals de zondagsrust. De onenigheid binnen de C.U. wist de partij binnenshuis te houden en kostte dus geen stemmen. Het was spijtig dat André Klumpje, die als voorzitter van de commissie R.O., de vergaderingen uitstekend leidde, op een onverkiesbare plaats op de C.U.-lijst terecht kwam en niet herkozen werd.

De fouten van C.U.-wethouder Gerrit Jan Veldhoen bij diverse projecten (o.a. bij de Buitenwacht/het stationsgebied) werden de C.U. blijkbaar niet aangerekend.
Gemeente Belang Kampen (GBK) steeg van 2 zetels in 2014 naar 5 zetels in 2018. Ook hier is van toepassing dat over het algemeen kiezers een aversie hebben tegen bemoeizuchtige landelijke partijen met landelijke politici die zelfs bij gemeenteraadsverkiezingen het niet kunnen laten hun tronies te vertonen.

Een zet van GBK was om afschaffing van hondenbelasting te propageren. Hoewel de meeste burgers de pest hebben aan honden vanwege de overlast door hondenstront, zullen er ongetwijfeld hondenbaasjes en bazinnetjes zijn geweest die dachten een (financieel) douceurtje binnen te zullen halen. Door de overstap van de heer Suat Azer van de P.v.d.A. naar GBK, kon GBK rekenen op een groot aantal Turkse stemmers. Het Christen Democratisch Appel (CDA) kreeg een dreun te verwerken en ging van 6 naar 4 zetels. Ook landelijk werd er verloren. Het werd het CDA kwalijk genomen dat de wet van CDA-er Hillen plotseling werd doorgestreept en huizenbezitters die jarenlang trouw hun huisje hebben afgelost weer een extra belasting over hun huis moeten gaan betalen. (Naast de Onroerend Zaak Belasting.) De wraak van de kiezers slaat dan op de plaatselijke afdeling van het CDA. Het verlies zal het plaatselijke CDA pijn hebben gedaan, omdat het CDA plaatselijk zich de afgelopen periode meer dan ooit heeft ingezet voor de burgers. Het CDA kwam bijvoorbeeld op voor de achterstandswijk Brunnepe. Vooral het raadslid Gerben de Koning Gans zette zich -met succes- in voor meer groen in Brunnepe. Helaas deelde hij in de CDA-misère en raakte hij zijn raadszetel kwijt. Hoewel wethouder Geert Meijering ingreep bij de ellende met de Buitenhaven-parkeergarage, heeft dit wel aan het CDA geknaagd.

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) verloor 1 zetel (van 5 naar 4 zetels). Het betreft een restzetel. De SGP blijkt een stabiele en degelijke Christelijke partij, waarbij de bijbel het richtsnoer is. De achterban van de SGP weet dat te waarderen.
De VVD handhaafde haar 3 zetels. Een knap resultaat. Ook gezien de affaire met ex- VVD-wethouder Martin Ekker.

Groen Links verdubbelde het zetelaantal van 2 naar 4 zetels. Een mooi resultaat voor Groen Links. Dit moet toegeschreven worden aan de landelijke lijsttrekker Jesse Klaver, die door de Hilversumse kliek gepusht wordt. Immers de Kamper fractie van Groen Links is het niet plotseling 100% beter gaan doen. De partij had een consistent beleid. Ook in die zittingsperiode(n) toen men 2 zetels behaald had.)

De Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) zit op alle fronten al jaren in de hoek waar de klappen vallen. Wanneer je landelijk eenmaal het imago hebt van niet meer opkomen voor de arbeiders, dan raak je kiezers kwijt; en die heb je niet zomaar weer terug.
In Kampen had de P.v.d.A. ex-raadslid en ex-wethoudster Janita Tabak van stal gehaald. Ze deed het goed en wist de 2 zetels van 2014 te behouden. (Ondanks de overstap van de heer Azer naar GBK.)

Democraten 66 (D66), die de hetze tegen de Christelijke partijen was begonnen, putte hier geen verkiezingswinst uit. Men had 1 zetel en dat bleef 1 zetel. Dat sloot aan bij het landelijke beeld, waar D66 op de retour blijkt te zijn. Nederland lijkt de mooie meneer (Pechtold), die cadeautjes krijgt (en verzwijgt) van E 135.000,– zat te zijn. Daar verandert lijsttrekker Gerben Wijnja -die een positieve indruk maakte- weinig aan.
De Socialistische Partij (SP) deed niet meer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kampen.

Wel kwamen enkele ex-SP-raadsleden met de lijst Kampen Sociaal. Ook de ouwe politieke dame Rie Woning stond op de lijst. Het was een fraai resultaat dat men 2 zetels wist te behalen. Men benadrukte dat het “koopzondagplezier” eenzijdig is en geenszins een plezier is voor het bedienend winkelpersoneel en voor de kleine winkeliers.
Het is jammer dat mevrouw Lenie van Asselt-van den Berg niet in de gemeenteraad terugkeert; zij stond erom bekend dat zij daadwerkelijk op pad ging om zaken uit te zoeken en situaties ter plekke te bekijken.

Centurion

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

1 REACTIE

 1. Centurion: “Ik zal het zondagsrust-item voor “Dee Dee” nogmaals uitleggen.
  Inderdaad, de zondagsrust is van grote waarde. Vooral voor de mensen die de “vuile was” in
  de samenleving moeten doen; de harde werkers die geen gematst baantje hebben.
  Van oudsher is de zondag over het algemeen aanvaard als rustdag. Men ziet op zondag
  weinig mensen aan het werk. Ook niet-kerkgangers waarderen de zondag als dag voor
  sport, ontspanning, natuurbezoek, gezelligheid en familie-ontmoetingen. Het is niet leuk,
  wanneer je op zondag moet werken. Compensatie op een doordeweekse dag is
  onvergelijkbaar.
  Toch zijn er mensen die graag een koopzondag willen. De winkeliers in Kampen zijn hier
  over het algemeen niet voor. Kopers kunnen nu eenmaal niet meer geld uitgeven dan dat ze
  te besteden hebben. (In ieder geval is er één uitzondering en dat is de grootgrutter Albert
  Hein aan de Lovinkstraat: Bun Holding. Voor deze grootgraaier geldt: grijpen wat je grijpen
  kunt.)
  Er is in Nederland een maatschappelijke tweedeling: aan de ene kant de zeer goedbetaalde
  mensen met een gematste baan. (Zoals bijvoorbeeld: rechters, politici, t.v.-nerveuspraters,
  bankiers, bazen in de gezondheidszorg, directies van woningcorporaties en eigenaren uit de
  bedelindustrie (stichtingen voor “goede doelen”) etc. Vaak gaat het om dubbelverdieners;
  hun dames hebben ook een gematste baan. Zij willen ’s zondags wel winkelen. Dat gaat dan
  over de rug van het slecht verdienende winkelpersoneel. Het winkelpersoneel heeft
  geenszins een gematst baantje; zij staan onderaan de loonladder. Vakkenvullers ten bate
  van de zakkenvullers. Hun vreugde is het vertier en gezelligheid dat zij op zondag hebben
  met hun vriend(inn)en, kennissen en familie. Als het aan sommigen ligt, dan wordt hen ook
  dat afgepakt en worden ze afgescheept met een ongezellige doordeweekse vrije dag.
  Aan de andere kant van de tweedeling staan de arbeiders die zwaar lichamelijk werk moeten
  verrichten, zoals: bouwvakkers, fabrieksarbeiders, vrachtwagenchauffeurs, grondwerkers,
  stratemakers, etc. Arbeiders met zware beroepen hebben in het weekend de pijp leeg. Over
  het algemeen kiezen zij ook voor een gezellige zondag en hebben weinig behoefte om met
  hun vouw (en eventuele kinderen) langs enkele winkels te slenteren.
  Er zijn de afgelopen jaren uiteraard fouten gemaakt door het gemeentebestuur. De partij van
  de verantwoordelijke wethouder (de Christen Unie) zijn deze fouten bij de verkiezingen niet
  aangerekend. De CU had zes zetels en behaalde zes zetels. De betichting van minachting
  voor de burgers met betrekking tot de Buitenwacht / het stationsgebied zijn de CUportefeuillehouder wethouder Gerrit Jan Veldhoen door de kiezers evenmin aangerekend.
  Hier was trouwens geenszins sprake van minachting. Het is nu eenmaal onmogelijk iedere
  inspreker/inspreekster zijn of haar zin te geven. Er moet immers een moeilijke afweging door
  het gemeentebestuur gemaakt worden, waarbij de belangen van alle belangengroepen
  worden meegewogen. En dan kan het zijn dat het belang van de ene groep (parkeerruimte)
  zwaarder weegt dan het belang van een andere groep (groenopleuking).
  Ook de VVD van de afgetreden wethouder Ekker behield de drie zetels. Niks geen
  afrekening door de kiezers.
  Er dient trouwens wel opgemerkt te worden dat de gemeente Kampen de burgers
  ruimschoots de gelegenheid geeft om in te spreken: er zijn wijk-inloopspreekuren,
  raadsspreekuren, spreekrecht vooraf aan de commissievergaderingen, inspraak bij diverse
  onderwerpen (bijvoorbeeld Het Groene Hart).
  Een vaststaand feit is dat de landelijke politieke leiders zich ten zeerste hebben bemoeid met
  de gemeenteraadsverkiezingen en slechte propagandisten waren. Veel burgers waren de
  Haagse draaikonten zat en stemden anders. Jesse Klaver van Groen Links kwam goed in
  beeld en Groen Links won daarom in bijna alle gemeenten. Dat is geen (plaatselijk) toeval.
  Ook niet in Kampen. Want Groen Links heeft haar standpunten in Kampen de afgelopen vier,
  acht en twaalf jaar op dezelfde wijze naar voren gebracht. Maar eerst nu behaalde men een
  verdubbeling van het zetelaantal. Men kan daarom niet zeggen dat de zetelwinst door een
  andere opstelling is gekomen. Datzelfde geldt ook voor GBK met Albert Holtland die ook
  jarenlang een consistente lijn volgde. (Landelijk hadden ook de ”lokalen” tv-goodwill mee.)
  De analyse rechtvaardigt de stelling dat plaatselijke winst of verlies voornamelijk veroorzaakt
  is door landelijke trends en geen incidentele plaatselijke afrekening was voor fouten en
  minachting.
  Een laatste voorbeeld: CDA-wethouder Geert Meijerink deed zijn werk met glans. Toch
  werden er twee zetels verloren. Dat komt voornamelijk op het conto van landelijk CDApartijleider Buma en zijn gedraai door de Wet Hillen af te schaffen. (Waardoor
  huizenbezitters extra belasting moeten gaan betalen.) In Kampen blijkt trouwens wel
  meegespeeld te hebben het beëindigen door Cor Adema van zijn politieke carrière. Cor
  Adema was altijd goed voor een extra CDA-zetel, vanwege een zeer groot aantal
  voorkeurstemmen op hem.
  Ik hoop dat bovenstaande analyse meer duidelijk heeft gemaakt bij “Dee Dee”.
  Ik beëindig met de woorden van een bevriend PvdA-gemeenteraadslid uit Rotterdam, die mij
  eens meedeelde: “Wij hebben hier in Rotterdam enorm ons best gedaan, maar onze (PvdA)-politici in den Haag hebben de uitslag van de gemeenteraad voor ons verziekt”.

  Centurion, 15 mei 2018

Comments are closed.