Column Centurion – ‘De Oostvaardersplassen’

0
154

Decennia geleden maakten medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een bustocht door de Flevopolders. De tocht ging ook langs het toekomstige industriegebied aan de Oostvaardersdijk. Dat was toen een woest gebied, waar de natuur haar gang ging. Eén van de buspassagiers merkte op of het niet mogelijk was om de natuur hier haar gang te laten gaan. Dat is gebeurd. De man zal nooit hebben kunnen bevroeden dat het natuurgebied door Staatsbosbeheer zou worden veranderd in een moordmachine.

In de jaren tachtig werden er kleine aantallen Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten opgesloten in het natuurgebied. De dieren moesten het gras en struikgewas kort houden. Het totale gebied besloeg uiteindelijk een oppervlakte van zo’n 5500 hectares. Verreweg de grootste kavel in Flevoland. (Ter vergelijking: de grootste kavel was toen zo’n 1000 hectares.) De dieren vermenigvuldigden zich. Eind 2017 leefden er ruim 5000 grote grazers in het gebied. Sommige “natuurdeskundigen”, die het bij Staatsbosbeheer voor het zeggen hadden, vonden dat ze de natuur haar gang moest laten gaan en dat er niet mocht worden ingegrepen in de natuur.

Een idiote gedachte omdat de beesten zaten opgesloten op een grote kavel met een hek eromheen. Veel te veel beesten die veel te weinig of niets meer te vreten hadden. De opgesloten dieren konden geen kant op. Anders dan in de natuur, waar de dieren zich overal naar toe kunnen verplaatsen en waar roofdieren zijn, die een populatie in toom houden. (Of waar jagers die functie uitoefenen.) Het gevolg was dat duizenden herten, Heckrunderen en Konikpaarden lagen te creperen en de hongerdood stierven. (Na felle protesten uit de bevolking kregen een aantal dieren uiteindelijk van Staatsbosbeheer het genadeschot.)

Staatsbosbeheer had dus één groot sterfhuis gecreëerd. In de winter van 2017 / 2018 kwamen echte natuurliefhebbers, die de hongermoordpartij van Staatsbosbeheer niet langer konden aanzien, hiertegen in opstand. Ze kwamen per auto aanrijden met balen hooi, bestormden de hekken en wierpen voedsel naar de dieren.
In het verleden waren er door de officier van Justitie wel eens overspannen boertjes vervolgd, voor de rechter gesleept en veroordeeld geworden, omdat zij hun vee hadden verwaarloosd door het buiten te laten lopen, zonder het noodzakelijke voer.
Wie verwacht mocht hebben dat de verantwoordelijken voor de dierenellende van Staatsbosbeheer door het ministerie van Justitie en Veiligheid zouden worden aangepakt en voor de rechter zouden worden gebracht, is bedrogen uitgekomen.

Anders dan een overspannen boertje, zijn de verantwoordelijken van Staatsbosbeheer -die bewust duizenden dieren hebben laten creperen- (nog) niet voor de rechter gebracht voor ernstige dierenmishandeling en dierenkwelling. Wel werden er vijf mensen gearresteerd die probeerden de in stervensnood verkerende dieren te redden door ze bij te voeren.
Ja, ja, dat is blijkbaar in Nederland misdaadbestrijding en het toepassen van een gelijke behandeling door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Centurion, 19 mei 2018

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.