Column Centurion – Van onze centen!

0
147
-Advertentie-

Wekelijks is op de televisiezender SBS 9 ter lering en vermaak het programma “Van onze centen” te zien. Het handelt over blunders die de politieke machthebbers in Nederland voor elkaar weten te prutsen en waardoor er honderdduizenden euro’s doorgedraaid worden. De vraag of dit soort zaken ook in Kampen gebeuren, moet helaas bevestigend beantwoord worden.

Tot nu toe heeft Kampen geluk gehad dat de gemeente niet aan bod is gekomen in het televisieprogramma “Van onze centen.” Hoewel Kampen hoge ogen heeft gegooid met het project “Beter Benutten”. Onder leiding van wethouder Gerrit Jan Veldhoen was er in dit kader bedacht om een muurtje te bouwen midden op het eerste stukje van de Zwolse weg, tegenover het station en werd het de automobilisten, komend vanuit de richting Zwolle, verboden links af te slaan naar Kampen.

Een te verwachten mislukking, want automobilisten sloegen rechts af, IJsselmuiden in, keerden achter het station en gingen dan alsnog over de Stadsbrug. Of men reed rechtdoor richting de NOP en keerde na zo’n honderd meter, om rechtsafslaand alsnog de Stadsbrug over te gaan naar Kampen. Precies zoals het gebeurde toen decennia geleden de N50 er nog niet was en er daadwerkelijk een knooppunt met files bij de Stadsbrug was. Maar die tijd is geweest. Momenteel is het bij het station een rustig kruispunt. (Hoewel de gemeente Kampen en het ingehuurde projectbureau het over knooppunt hebben; daarmee willen ze de indruk wekken dat het om een verkeersknoop gaat.)

Het project “Beter Benutten” was bedoeld om bij het kruispunt zo’n honderd auto’s minder in de spits te hebben. Absoluut geen schokkend cijfer. Meestal staan er weinig auto’s voor de stoplichten te wachten. Waar ben je dan mee bezig?! Echter, wethouder Gerrit Jan Veldhoen vindt het project niet mislukt. Want er worden nu wachttijdborden geplaatst en de verkeerslichten worden anders afgesteld. Dit kan niet anders dan als een schijnbeweging worden gezien. Een schijnbeweging, waarvoor voornamelijk de belastingbetalers opdraaien. Totale kosten: E 560.000,– ; met de verdeelsleutel: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 50%, de gemeente Zwolle, de gemeente Kampen, de Provincie Overijssel en werkgevers samen 50 %.) Voor Kampen viel de schade met E 33.600,– nog mee. Maar Provinciale belastingen en Rijksbelastingen worden ook door burgers betaald. Weggegooid geld! (Andere voorzienbare mislukkingen waren éénrichtingsverkeer op de IJsselkade bovenstrooms en cameratoezicht om, via hun kentekens, automobilisten te traceren.)

Het muurtje op de Zwolseweg is snel afgebroken, het geld is men kwijt en de gemeente Kampen is ontsnapt aan de landelijke televisiehoon van SBS 9. Men vraagt zich af waarom de Christen Unie hun goede Kamper wethoudster Lidi Kievit geen nieuwe ambtstermijn heeft gegund in plaats van de ex-Oldebroeker wethouder Gerrit Jan Veldhoen. Want de oorzaak van veel misvattingen is dat ambtenaren van buiten Kampen, projectbureautjes etc. niet op de hoogte zijn van wat er in Kampen speelt / gespeeld heeft.

Centurion, 10 augustus 2017

Delen en reageren met je facebook account