In oktober 2018 is het Evaluatierapport Evenementen van Eventbroker gepresenteerd waarin 10 aanbevelingen staan om de kwaliteit van Kamper evenementen verder te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeente, Kampen Marketing, het Evenementenplatform Kampen, ondernemers en organisatoren. Het college heeft nu bepaald welke vervolgstappen de gemeente Kampen gaat zetten.

Naar aanleiding van de Internationale Hanzedagen die in 2017 in Kampen plaatsvonden, zijn ruim 50 betrokkenen bij evenementen in Kampen geïnterviewd. Belangrijkste doel is de positieve samenwerking, het enthousiasme en de energie die tijdens de Hanzedagen door alle betrokkenen gevoeld werd, vast te houden. De 10 aanbevelingen geven handvatten om dit doel te bereiken.

De gemeente Kampen richt zich vooral op kwalitatieve aspecten. De rol van de evenementencoördinator wordt gecontinueerd en uitgebreid, zodat er naast advisering ten aanzien van evenementen, tijd beschikbaar is om een handboek evenementen te maken. Het traject van aanvraag tot en met evaluatie van een evenement wordt onder de loep genomen en waar nodig verbeterd. Een structureel evenementenoverleg wordt ingesteld om te zorgen voor betere communicatie rondom de organisatie van evenementen. Ook worden voorzieningen voor stroom en water geoptimaliseerd, met als concreet actiepunt het realiseren van een waterpunt op het Van Heutszplein.

Belangrijke financiële aandachtspunten zijn de hoogte van de precarioregeling voor meerdaagse evenementen en het doorbelasten van gederfde parkeerinkomsten. In het eerste kwartaal van 2019 komt er een nieuwe belastingvisie waarin de bevindingen hierover worden meegenomen.

Wethouder Geert Meijering: “Ik ben blij dat we zo snel na het uitkomen van het rapport de eerste besluiten al hebben kunnen nemen. In de komende periode gaan we er samen met alle betrokkenen voor zorgen dat ook de andere aanbevelingen op een goede manier worden opgevolgd.”

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.