Naar aanleiding van afspraken in het coalitieakkoord komen ChristenUnie, Gemeente Belangen Kampen, CDA en GroenLinks met een voorstel om het gesprek over de opening van supermarkten op zondag te organiseren. De beoogde datum voor besluitvorming is 1 november a.s.

In gesprek over zondagsopenstelling van supermarkten
Uiterlijk in juli 2019 willen de coalitiepartijen een besluit nemen over de zondagsopenstelling van supermarkten. In aanloop naar de verkiezingen kwam het gesprek over de zondag soms op scherp te staan. Die scherpte willen de partijen nu overwinnen, met een ‘gesprek met de samenleving’. In een procesvoorstel beschrijven zij een route die moet zorgen voor meer onderling begrip en voor draagvlak voor het te nemen besluit. In november wordt dit voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met het ‘gesprek met de samenleving’ zetten de partijen in op een aantal zorgvuldig begeleide gesprekken, waarin ruimte is om van gedachten te wisselen. De aandacht is daarbij vooral gericht op het delen van argumenten en het vergroten van wederzijds begrip, meer dan op het zenden van standpunten. Op deze manier kan het proces eraan bijdragen dat mensen zich herkennen in het uiteindelijke besluit, ook als ze het er persoonlijk niet mee eens zijn.

De coalitiepartijen stellen voor om dit gesprek met de samenleving in de loop van 2018-2019 te voeren met o.a. inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en vakbeweging. Op basis van deze gesprekken kan de gemeenteraad uiterlijk in juli 2019 een besluit te nemen over de vraag of supermarkten open kunnen op zondag. Een woordvoerder van de coalitie: “We willen een afweging maken op zo´n manier dat we recht doen aan de brede identiteit van Kampen. Als dit gesprek zorgvuldig wordt gevoerd, krijgen we uiterlijk in juli een duidelijk advies van de mensen die dit proces begeleiden. Samen erkennen we het gewicht van dat advies. En samen vinden we dat we moeten komen tot een besluit dat mensen verbindt, ook als het gaat om de zondag.”

Deelname aan het gesprek is in principe open voor alle inwoners. Winkeliers, supermarkteigenaren en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en van de vakbeweging worden in elk geval uitgenodigd.
Op 1 november wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad. Via de fractievoorzitters zijn alle partijen in september uitgenodigd om mee te denken over het voorgestelde proces, om het proces maximaal van de hele raad en voor de hele gemeente te maken.

 

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.