Ingezonden politiek – De Kamper politiek wordt op dit moment gedomineerd door bezuinigingen. Deze bezuinigingen kennen een enorme omvang, waar alle Kampenaren linksom of rechtsom iets van zullen gaan merken. De ChristenUnie is de afgelopen weken aangesproken en wij hebben heel veel Kampenaren gesproken. En tijdens al deze gesprekken viel ons een rode draad op, de bezuiniging op de kleine culturele verenigingen.

Cement van de samenleving
De gemeente Kampen heeft meer dan 60 muziekkorpsen, dansverenigingen, zangkoren en nog vele andere verenigingen. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte noemde op 4 oktober tijdens de eerste bespreking over de bezuinigingen, deze verenigingen “het cement van de samenleving”. Ze houden de samenleving bij elkaar en zorgen ervoor dat mensenlaagdrempelig met elkaar in contact blijven.

Veel van deze kleine culturele verenigingen krijgen subsidie vanuit de gemeente. In veel gevallen gaat het slechts om kleine subsidies, maar voor de betreffende verenigingen een noodzakelijke aanvulling op het budget.In de bezuinigingsvoorstellen is echter opgenomen dat deze subsidies volledig zullen worden afgeschaft. Daarmee wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd van meer dan € 100.000, – per jaar.

Bezuinigen heeft grote gevolgen
De ChristenUnie heeft geluisterd naar de keerzijde van deze bezuiniging. Zonder deze subsidies kunnen veel van deze kleine culturele verenigingen niet bestaan of krijgen te maken met een flinke verhoging van het lidmaatschapsgeld. Dit gaat vooral ten koste van de inwoner die al weinig te besteden heeft. Maar deelname aan een vereniging is participatie in de samenleving en mag niet enkel voorbehouden zijn aan Kampenaren met geld. Juist niet! Voor de ouderen in onze samenleving zetten we ons als ChristenUnieprogramma met ‘Waardig Ouder Worden’ in voor de strijd tegen eenzaamheid. Maar eenzaamheid komt niet alleen voor onder ouderen. Helaas voelen ook heel veel jongeren zich eenzaam. Eenzaamheid is daarmee een van de belangrijkste problemen in de huidige samenleving. In de commissievergadering van 7 november heeft de ChristenUnie gemeld dat 12 november een motie wordt ingediend om deze bezuiniging niet door te laten gaan.

De ChristenUnie vindt dat kleine culturele verenigingen onmisbaar zijn in de strijd tegen eenzaamheid. We moeten het cement in de samenleving niet wegbezuinigen, maar juist zorgen dat in tijden van bezuinigingen de samenleving stevig overeind blijft staan. Subsidies op verenigingen moeten niet zonder meer worden afgeschaft. Volgens de ChristenUnie moet het subsidiebeleid worden aangescherpt. We moeten opnieuw kritisch bepalen wat de voorwaarden zijn voor verenigingen voor het verkrijgen van subsidies. De meerwaarde van kleine culturele verenigingen in de Kamper samenleving is voor de ChristenUnie van groot belang.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.