De ChristenUnie heeft het college vragen gesteld over de aanpassingen van de Veilingweg in IJsselmuiden, een proces dat al jaren duurt. Belangrijke items waren en zijn het verlagen van de snelheid, het verleggen van de oversteekplaatsen en de aanpassing van de kruising met de Oosterholtseweg.

“De aanpassingen waren vooral nodig voor het veiliger maken van deze weg, de ChristenUnie heeft in het verleden meermalen aandacht gevraagd voor de voortgang van de werkzaamheden. Ook de verkeersouders spraken en spreken ons hierop terecht aan. Met hen vinden wij het onbegrijpelijk dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, naar onze mening is hier de veiligheid en dan met name van de schoolkinderen in het geding.
Met name de aanpassing van de kruising Veilingweg/Oosterholtseweg schijnt maar niet te lukken. In 2017 werden de werkzaamheden hervat maar om voor de ChristenUnie onbegrijpelijke redenen is de klus niet afgemaakt.” Aldus de ChristenUnie.

De ChristenUnie wil o.a. graag weten wat de status is van het totale project ‘aanpassen Veilingweg’ en welke activiteiten er nog plaats moeten vinden naast de aanpassing van de kruising Veilingweg/Oosterholtseweg. Ook wil de partij weten of het college het met hen eens is dat de veiligheid op de kruising in het geding is. Afhankelijk van de antwoorden van het college kijkt de ChristenUnie of vervolgacties noodzakelijk zijn.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.