De ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over pré-mantelzorgwoningen.

Ingezonden bericht

128

In de afgelopen weken werd door een inwoner uit onze gemeente Kampen aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van pré-mantelzorgwoningen.

De ChristenUnie stelde daarom schriftelijke vragen.

(Pré-)mantelzorgwoningen
In onze huidige samenleving blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen. De gedachte daarbij is, dat ze voor ondersteuning in de eerste plaats hulp krijgen vanuit hun omgeving. Voor mensen die een zorgindicatie hebben, bestaat de mogelijkheid om een mantelzorgwoning te plaatsen bij familie, bijvoorbeeld de kinderen. Op die manier is het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen, en toch hulp en ondersteuning te krijgen als het nodig is. Voor mensen die nog geen directe zorg nodig hebben (en dus geen zorgindicatie hebben), is een mantelzorgwoning niet mogelijk. Maar de ChristenUnie is van mening dat het mogelijk moet zijn om bij familie te kunnen gaan wonen. Ouderen hebben daardoor meer aanspraak, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen. En door dicht bij elkaar te wonen, wordt het veel gemakkelijker om op elkaar terug te kunnen vallen. Zo kan de oudere bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de opvang van (klein)kinderen, en zorg krijgen op het moment dat dit nodig is of wordt. Door het plaatsen van pré-mantelzorgwoningen kan dus gemakkelijk voor elkaar worden gezorgd. En als langzamerhand een concrete mantelzorgvraag ontstaat, is het mogelijk dat de zorg voor de oudere geleidelijk toeneemt.

Waardig Ouder Worden
De mogelijkheid van pré-mantelzorgwoningen sluit daarmee volledig aan bij ons programma Waardig Ouder Worden. Met dit programma geeft de ChristenUnie speciale aandacht voor de ouderen in onze samenleving. De ChristenUnie wil weten wat de mogelijkheden zijn voor pré-mantelzorgwoningen binnen de gemeente Kampen, en heeft daarom vragen gesteld aan het college.