In de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kampen is op 25 mei 2020 geen meerderheid verkregen voor het kunnen bouwen van 100 woningen in het Tussenland bij IJsselmuiden.

De gemeente Kampen heeft 2 visies opgesteld voor het Tussenland. Dat is het gebied tussen de wijk Groenendael en de Koekoeksweg. De raad kon kiezen uit twee modellen met 30 of met 100 woningen in het Tussenland.

Woningen nodig
Er is in de gemeente Kampen een tekort aan nieuwe woningen. Jongeren zijn op zoek naar
woonruimte, willen plannen maken voor de toekomst. In het Tussenland is er ruimte om te
kunnen bouwen vanaf de Parallelweg tot de Plasweg.
Door het bouwen van woningen zal het gebied een kwaliteitsverbetering ondergaan en zal
het mooi aansluiten bij de dorpsrand van IJsselmuiden. Eveneens zal het een geheel gaan
vormen met de woningen die gebouwd worden bij Fuite.
In het voorstel van de gemeente Kampen zijn ook enkele woonwagens gepland. Dat kwam
voor de raadsleden als een grote verrassing. Er is geen enkel verzoek bij de gemeente
ingediend voor de verplaatsing van woonwagens van het Sonnenberghkwartier naar elders.
De ChristenUnie is tegen het plaatsen van woonwagens vlakbij woonwijk Groenendael.

Kiezen
De ChristenUnie had graag gezien dat de gebiedsvisie Tussenland zo snel mogelijk zou
worden vastgesteld, en dat de initiatiefnemers van Parallelweg 1 en 2 niet nog langer aan
het lijntje worden gehouden. En vooral dat de gemeente zich een betrouwbare overheid
toont die problemen oplost.
Het is in deze commissievergadering anders gelopen. De meerderheid van de raad koos het
model met 30 woningen en verzocht de wethouder om nogmaals in gesprek te gaan met
betrokkenen. Met als gevolg dat het nog langer duurt en de uitkomst is nog steeds onzeker.

De ChristenUnie wilde doorpakken, nu meters maken, maar de meerderheid van de raad
heeft anders bepaald. Zo werkt dat. Jammer.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.