KAMPEN – Het CDA wil dat het college van burgemeester en wethouders gaat bekijken of het mogelijk is om walstroom aan de IJsselkade te realiseren. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de lokale fractie ingediend heeft. Bewoners en ondernemers geven in gesprek met fractievoorzitter Jan Marskamp en fractiesecretaris Niek Teune aan dat zij overlast ervaren door de diesellucht en het geluid van aggregaten. Walstroom kan deze overlast wegnemen.

De bewoners en ondernemers waarmee Jan Marskamp en Niek Teune in gesprek gingen, noemen geluidsoverlast, diesellucht en zichtbelemmering als de voornaamste problemen. Overlast door passagiers ervaart men nauwelijks. “De schippers die in de vroege ochtend aanmeren, maken onbedoeld met het geluid van het aggregaat (apparaat om elektriciteit mee op te wekken, red.) de bewoners en gasten van de hotels wakker. Overdag hoort men een monotoon gebrom. Ook ruiken bewoners een sterke diesellucht in de directe omgeving van hun woning. Schippers kunnen op dit moment echter niet om het gebruik van een aggregaat heen, omdat er geen walstroom aan de IJsselkade beschikbaar is“, zegt Marskamp.

Daarom heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. De fractie staat op zich positief tegenover de komst van (cruise)schepen naar Kampen, maar is wel van mening dat de overlast van de schepen voor de eigen inwoners zoveel mogelijk moet worden beperkt. “Wat ons betreft wordt er serieus gekeken naar de mogelijkheden om de problemen van onze bewoners en ondernemers met walstroom op te lossen”, aldus Teune. Walstroom zou een goede, duurzame en milieuvriendelijke oplossing kunnen zijn waarmee de stank- en geluidproblemen worden weggenomen. Het CDA gaat het college ook vragen of zij mogelijkheden ziet om de zichtbelemmering door binnenvaartschepen op te lossen.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

1 REACTIE

  1. Men kiest er zelf voor om aan de kade te gaan wonen, dat er, zo nu en dan, schepen aanmeren is dan niet ook iets nieuws. Benzin eer ge begint! Zonder schepen had Kampen amper bestaansrecht. Maar een paar omhooggevallen buurtbewoners klagen graag. “Onze bewoners” bah! weten ze wel hoeveel schepen Kampen als “thuishaven” hebben? Schepen die met trots de naam Kampen op hun schip hebben gezet? Hoe wil je zichtbelemmering gaan beperken? Door ze weg te jagen, wellicht door de scheepvaart nog meer havengeld te laten betalen dan ze nu al doen?! Je schip in Kampen leggen is voor een schipper niet goedkoop! En dan hebben ze nog niet eens walstroom. Maar dat zullen ze ook niet gratis aan gaan bieden. CDA- de partij van de graaiers.

Comments are closed.