Het CDA Kampen zoekt met ingang van 2019 een nieuwe voorzitter voor haar afdeling. ‘Uitdagende taak voor een inspirerende, energieke verbinder die het CDA Kampen koersvast naar de volgende fase leidt en optimale samenwerking en beweging organiseert tussen vereniging, politiek en bestuur’, zo schrijft de Kamper afdeling in de profielschets.

Gezocht wordt naar een ervaren verenigingsbestuurder, met een breed lokaal netwerk en met een eigentijdse visie op het CDA als politieke partij in Kampen. De christen democraten zetten de zoektocht naar een nieuwe voorzitter uit onder zowel de eigen ca. 220 leden, maar ook daarbuiten in de Kamper samenleving. ‘De samenleving verandert en wij willen als lokale CDA afdeling daarop ook in spelen door minder ‘ledengebonden’ te zijn en meer vanuit onze waarden en ideeën het gesprek aan te gaan en mensen betrekken bij ‘Ons Kampen’. Daar hoort ook een open wijze van het zoeken naar een voorzitter bij’, stelt Jan Willem Prins, bestuurslid van CDA Kampen. ‘We zoeken een daadkrachtig regisseur en verbinder met goede balans tussen eigen initiatief en kunnen delegeren.’
Het CDA Kampen heeft voor de koers naar 2022 4 actiepunten geformuleerd voor de eigen vereniging waar onder leiding van de nieuwe voorzitter uitvoering aan moet worden gegeven.

Belangstellenden kunnen het profiel en taakomschrijving vinden op cda.nl/kampen en/of contact opnemen met het CDA bestuur via secretaris@kampen.cda.nl (Jan Willem Prins en/of Simone Adema).

Delen en reageren met je facebook account