‘Voor de N50 blijft twee keer tweebaans het einddoel, in het belang van de veiligheid en de bereikbaarheid van Kampen’, dat zei Tweede Kamerlid Maurits van Martels afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst van het CDA Kampen.
 
Von Martels legde uit dat het huidige kabinet meer wil investeren in de wegen buiten de Randstad. ‘In Overijssel zijn we er natuurlijk vaak bekaaid vanaf gekomen, maar de komende jaren willen we echt investeren in bijvoorbeeld de N35 en N50. De voorbereidingen voor een bredere N50 starten in 2019 en een jaar later moet de schop de grond in.’ Von Martels was een van de mede-indieners van een motie in de Tweede Kamer die ervoor zorgde dat de verbreding van de N50 drie jaar naar voren werd gehaald.
Von Martels – zelf melkveehouder in Dalfsen – is onder andere verantwoordelijk voor de landbouw in de Haagse CDA-fractie. Volgens hem zijn twee dingen belangrijk voor de sector. Ten eerste is dat ‘beleidsmatige rust in de tent, zodat boeren weten waar ze aan toe zijn’. Ten tweede bepleit Von Martels een eenduidige toekomstvisie vanuit de sector zelf: ‘Als je zelf weet waar je als sector naartoe wil, ben je ook minder afhankelijk van de overheid. Een aantal jaren geleden is dat de glastuinbouw goed gelukt, dan moet de melkveehouderij dat ook kunnen.’
Na afloop van deze bijeenkomst ging Von Martels met het Kamper CDA de Oudestraat op en werd snert uitgedeeld aan de schaatsers in het stadspark.
- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.