CDA: gelukkig zijn de dorpshuizen er!

99

KAMPEN – De Kamper CDA fractie is blij dat er eindelijk een stap is gezet om de dorpshuizen ook een vaste plek te geven in het Kamper gemeentebeleid.

CDA Jacolien vd Wetering
Jacolien van de Wetering

Komende week besluit de raad over een kleine structurele subsidie en enkele faciliteiten waar dorpshuizen bij de gemeente een beroep op kunnen doen, bijvoorbeeld een energiescan of aanhaken bij gemeentelijke aanbestedingen voor onderhoud. ‘Hier hebben we jaren op gewacht’, zegt Jacolien van de Wetering namens het CDA.

Een dorpshuis heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de dorpen, waar het voorzieningenniveau vaak terugloopt. ‘Ik ben zelf opgegroeid met het belang van een dorpshuis. Mijn vader is bijna 20 jaar voorzitter geweest van de Kandelaar in ‘s Heerenbroek, ik zie hoe er in andere dorpen het dorpshuis het trefpunt is voor allerlei activiteiten en waar vrijwilligers keihard werken om de boel draaiende te houden. Dit onderwerp ligt mij na aan het hart, maar ook de gehele CDA fractie’, aldus Van de Wetering.

Er zit volgens de CDA fractie iets fundamenteels scheef in hoe de gemeente omgaat met dorpshuizen als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld wijkverenigingen. Wijkverenigingen kunnen veelal gebruik maken van door de gemeente gerealiseerde wijkgebouwen die ook bekostigd worden door de gemeente en waarvoor wijkvereniging subsidie ontvangt voor de huur.

Dorpshuizen krijgen èn geen subsidie èn mogen geen commerciële activiteiten organiseren. Hoe kunnen die dan de broek op houden? Terwijl die voorziening juist in het buitengebied zo van belang is. De CDA fractie heeft vanaf 2011 hier al meermaals aandacht voor gevraagd via diverse moties. Er is nu samen met de dorpshuizen gekeken hoe kosten te verlagen of opbrengsten te verhogen.

De CDA fractie is blij met de handreikingen die nu worden gedaan in het voorstel dat donderdag in de raad voorligt. ‘Met dit voorstel zijn zeker niet alle zorgen opgelost bij dorpshuizen, maar de erkenning en het begin is er’, besluit van de Wetering.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.