-Advertentie-

KAMPEN – Op initiatief van de CDA fractie in Kampen wordt door het college bezien of de startersleningen alsnog behouden kunnen blijven voor de komende 2 jaar. Het college wilde deze voorziening voor starters op de woningmarkt stoppen per 2018. Op aandringen van CDA en GroenLinks, gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad, wordt nu bezien of voor 2018 en eventueel 2019 alsnog geld wordt vrijgemaakt om toetreders op de woningmarkt te helpen bij de aanschaf van hun eerste huis.

Per 2019 zou er sowieso weer voldoende geld zijn om nieuwe startersleningen uit te geven uit de aflossingen op startersleningen die de afgelopen jaren zijn uitgegeven. ‘Ondanks de lage rente voor hypotheken kan een starterslening voor een bepaalde doelgroep die voor het eerst een huis wil kopen net even helpen om de financiering mogelijk te maken en daadwerkelijk een huis te kopen’, stelt CDA raadslid Janine de Kleine en opsteller van het voorstel in de gemeenteraad.
‘Wij vonden het vreemd dat het college nu stopt met de financiering van startersleningen, terwijl met 1 of 2 jaar er voldoende geld terugkomt uit afbetalingen op eerder verstrekte leningen en er dan dus wel weer leningen uitgegeven kunnen worden. Dan zijn de jonge mensen die nu starten op de woningmarkt de dupe en hebben zij geen kans op een starterslening terwijl starters hiervoor en hierna dat wel hebben. Wij vinden het van belang dat we de woningmarkt in beweging houden en jonge mensen faciliteren in onze eigen gemeente.’

De startersleningen in Kampen zijn beschikbaar voor mensen die hun eerste koopwoning kopen. Daarbij moet het gaan om de koop van een bestaande woning (dus geen nieuwbouw) waarvan de verwervingskosten maximaal 160.000 EUR zijn.
Met deze regeling, gericht op starters en bestaande woningen wil de gemeente de doorstroming in de woningmarkt bevorderen en jonge mensen helpen aan hun eerste huis in de gemeente.

Delen en reageren met je facebook account