Fractie bezoekt IJssedeltadag

KAMPEN – De CDA fractie heeft tijdens de IJsseldeltadag, afgelopen zaterdag, enkele bedrijven in Mastenbroek bezocht en het dorp ’s Heerenbroek.
De dag werd afgetrapt in het jarige Trefpunt in Mastenbroek; het dorpshuis bestaat alweer 50 jaar en geldt nog steeds als een begrip en ontmoetingsplek voor de bewoners. Het IJsseldelta-lied werd gezonden door leerlingen van de Driester en een kinderkoor uit Zalk, een heus Mastenbroekervolkslied werd ingezet door het Kamper Schokkerkoor.

‘Dit bezoek is niet alleen leuk’, stellen CDA raadsleden Hardy Wellenberg en Jacolien van de Wetering, zoals de vele bezoekers aan de bedrijven en activiteiten ook zullen hebben ondervonden. ‘De bedrijfsbezoeken aan kalvermesterij Altena, scharrelkippenbedrijf van den Heuvel en melkveehouderij Kattenberg zijn ook heel informatief. En het valt op dat iedereen hier wel ‘iets’ er bij doet; actief bij LTO, de gebiedscoöperatie, in de kerk, het waterschap et cetera. Vrijwilligerswerk doen hoort er hier gewoon bij. Dat is mooi om te constateren.’

Voor de CDA fractie waren ook de diverse signalen uit het gebied nuttig om mee te nemen voor het raadswerk. Bijvoorbeeld over de uitloop van de werkzaamheden aan de Bisschopswetering, het (nog te realiseren) fietspad aan de Kamperwetering en de wens voor het ondergronds brengen van (een deel van) de hoogspanningsleiding in ’s Heerenbroek en de stand van zaken bij dorpshuis de Kandelaar en de naastgelegen groeiende voetbalvereniging.
‘We hebben een rondje op de fiets gedaan en daarbij hebben we het gemak ervaren van de goede fietspaden die de laatste jaren in het gebied zijn gerealiseerd met dank aan de gemeente en de provincie. Nu nog zien dat we ook wat beweging kunnen krijgen in de realisatie van het fietspad langs de Kamperwetering’, besluit Gerben de Koning Gans van de CDA fractie, ‘onder andere voor de schoolgaande jeugd. ‘

- Advertentie ToLocal -