Kampen Sociaal : ‘Red Gotisch Huis’

De plaatselijke partij Kampen Sociaal wil dat het college in actie komt om het Gotisch Huis te redden van verder verval. Het historisch gebouw...

Kampenaar Theo Rietkerk op topplek “CDA-”kieslijst Eerste Kamer

KAMPEN - Kampenaar Theo Rietkerk staat definitief op plaats 5 van de CDA-lijst met kandidaten voor de Eerste Kamer. Dit werd op 9 februari...

ChristenUnie bezorgd over veiligheid van kinderen bij huiselijk geweld! 

In de dagbladen Trouw van 2 februari jl., en De Stentor van 4 februari jl. las de ChristenUnie alarmerende berichten over de problemen bij...

Kamper gemeenteraad wil ‘Great Bubble Barrier’

Als het aan de gemeenteraad van Kampen ligt komt ‘The Great Bubble Barrier’ , de luchtbellenbarrière die plastic afval uit rivieren kan halen, permanent...

VVD fractie stelt vragen over de taaleis en de tegenprestatie

De VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering en de handhaving van de taaleis en de tegenprestatie zoals deze zijn opgenomen in...

Renée Bouwman tijdelijk raadslid voor GroenLinks

GroenLinks krijgt tijdelijk een nieuw gezicht in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari wordt Renée Bouwman benoemd als raadslid. Zij vervangt...

PvdA: burgemeester ga in gesprek met kerken over Nashvilleverklaring!

Tijdens de commissie Bestuur en Middelen adviseerde Theo Nieuwenhuizen (PvdA) aan burgemeester Koelewijn om in gesprek te gaan met de Kamper kerken over de...

Joeri Pool (25) uit Kampen in de race voor de Provinciale Staten

Joeri Pool (25) uit Kampen is kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij staat op plek 3 van de lijst van de Partij voor de...

CDA’er Wim Duitman blij met internationale samenwerking Hanzesteden

Veertien Nederlandse en Duitse Hanzesteden hebben €2 miljoen Europese subsidie gekregen om het toerisme te versterken. Vanaf 2019 werken de Hanzesteden drie jaar samen...

Kampen Sociaal wil aanpak zwerfafval

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de gemeente meer gaat doen om zwerfafval tegen te gaan. De plaatselijke partij wil van het college...

ChristenUnie blij met woningbouw “Slenke Es” IJsselmuiden

Met de komst van vier woningen aan de Dorpsweg, lijkt een start van project Slenke Es aanstaande. De ChristenUnie hoopt dat met deze start...

ChristenUnie: Handhaving verkeersovertreders hard nodig!

Tijdens de Commissievergadering van 3 december vroeg de ChristenUnie op te treden tegen verkeersovertreders. Aanleiding was een inspreker tijdens het raadsspreekuur afgelopen week. De...

Kyra Selles uit Kampen serieuze Staten-kandidaat D66 Overijssel

Van de drie Kampenaren op de kandidatenlijst van D66 Overijssel maakt Kyra Selles de grootste kans om daadwerkelijk een zetel in Provinciale Staten te...

ChristenUnie bezorgd over omwonenden geitenhouderijen.

Provincie Overijssel heeft op 28 september jl. een geitenstop ingevoerd. Geitenhouderijen mogen met ingang van 28 september 2018 niet meer uitbreiden. Ook mogen nieuwe...

ChristenUnie wil zo snel mogelijk afrekenen met laagvliegroutes

De ChristenUnie is tegen het gebruik van laagvliegroutes en spreekt uit dat ze pas akkoord zal gaan met opening Lelystad AirPort wanneer duidelijk is dat laagvliegroutes...