Nieuw SGP-lid van de raadscommissie Inwoners Co Florijn beëdigd.

Florijn vervult de plaats die vrijkwam nadat Louwrens Stoter afgelopen oktober zijn werk in de commissie Inwoners beëindigde. Florijn (29 jaar) woont in Kampen en...

Zorgen om nieuwe megakerk in centrum IJsselmuiden

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Kampen in met de  intentieovereenkomst tussen de Hersteld Hervormde Gemeente voor de levering van  bouwgrond voor een nieuwe...

PvdA verbaast zich over onrechtmatige bomenkap

Boven 58 bomen aan de Trekvaart hangt het zwaard van Damocles. Of beter gezegd: de zaagmachine. Toen omwonenden zagen dat de gemeente 77 essen wilde...

VVD Kampen: De pijn wordt niet eerlijk verdeeld

Ingezonden door VVD KAMPEN - De VVD fractie is fel tegen de meerjarenbegroting van het college van B&W van Kampen. De pijn om te...

CDA wil verenigingen en vrijwilligers ontzien bij bezuinigingen

Het CDA wil dat (sport)verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk ontzien worden bij de bezuinigingsronde van de gemeente Kampen. Dat bleek tijdens de commissie Bestuur...

ChristenUnie wil niet bezuinigen op kleine culturele verenigingen

Ingezonden politiek - De Kamper politiek wordt op dit moment gedomineerd door bezuinigingen. Deze bezuinigingen kennen een enorme omvang, waar alle Kampenaren linksom of...

Bloemen voor bijen: De trein rijdt!

Ingezonden politiek - Sinds het voorjaar van 2018 is raadslid van GBK, Piet Bergstra, bezig met het initiatiefvoorstel Bloemen voor Bijen. De bedoeling van...

GBK vraagt naar veengrond skatepark

Ingezonden politiek - Tijdens de laatste commissievergadering vroeg GBK-raadslid Piet Bergstra naar de ondergrond van de nieuw te bouwen skatebaan: het zou uit veen...

ChristenUnie vraagt actie voor boeren in gemeente Kampen

(Ingezonden politiek) De fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte vroeg donderdagavond aan het college van Kampen om actie te ondernemen voor de boeren in...

CDA kritisch op communicatie gemeente met bewoners binnenstad

Het CDA is kritisch op de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders onlangs gecommuniceerd heeft met een aantal bewoners van de binnenstad....

CDA bezorgd over nieuwe EU-regels vrijwillige brandweer

Het CDA Kampen maakt zich zorgen over de uitvoering rondom nieuwe EU wetgeving. Op basis van deze nieuwe wetgeving moeten brandweervrijwilligers tegen betaling in...

Minister van Financiën (Wopke Hoekstra) brengt bezoek aan ondernemers van Kampen

De minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), brengt op maandag 14 oktober een bezoek aan Kampen. In de namiddag wordt hij ontvangen bij Uitgekookt,...

PVV: Laat De Olifant in Kampen niet de sigaar worden!

De karakteristieke cederhouten sigarendoosjes van De Olifant in Kampen dreigen binnenkort te verdwijnen. Het kabinet wil namelijk strengere uniforme regels voor de verpakking van...

VVD Kampen vraagt duidelijkheid over de gevolgen van de PAS

(ingezonden politiek) VVD Kampen wil op korte termijn duidelijkheid van het college over de gevolgen en de uitwerking van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Mogelijk...

Spreekuur CDA Tweede Kamerleden Hilde Palland en Maurits von Martels in Kampen

Op zaterdagochtend 7 september houden CDA Tweede Kamerleden Hilde Palland (Kampen) en Maurits von Martels (Dalfsen) een spreekuur in de Stadskazerne/bibliotheek in Kampen. De...