Hout van gekapte moeraseiken naar Koggewerf

Op 5 februari gaat de gemeente Kampen aan de slag met de kap van 12 moeraseiken aan de Europa-allee. Deze moeraseiken staan in de...

Carbidliefhebbers bedanken gemeenteraad Kampen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleven voor de pauze van 21:00 uur alle raadsleden op verzoek van Burgemeester Koelewijn nog even zitten. De...

Kampen wekt interesse met nieuwe Verordening sociaal domein

Kampen heeft een nieuwe Verordening sociaal domein. Het is de eerste verordening in Nederland die de regels uit de Participatiewet, de Wmo2015, de jeugdwet...

Update baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven

De baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven zijn nog niet hervat. Dit heeft te maken met de uitkomsten van het laatste onderzoek die nu bekend...

Jonge Adviseurs inspireren gemeente Kampen op inclusievraagstuk

Vrijdag 25 januari vond het eindevenement plaats van het project ‘Jonge Adviseurs’ in de Leuke Hanzestad in Kampen. In totaal 135 leerlingen van drie...

Kunstproject Station Kampen Zuid

Eind 2019 prijkt het Kunstwerk ‘De Onmisbare’ op het plein voor de centrale ingang van Station Kampen Zuid. In 2017 heeft de commissie Kunstproject...

Prijzen Kerstbomenactie uitgereikt

Donderdag 3 januari werden tijdens de jaarlijkse 'kerstbomen-inzamelactie' totaal 3689 kerstbomen ingeleverd. Voor elke kerstboom kregen de kinderen € 0,50 en een lot. De prijsuitreiking...

Resultaten Innovatie sociaal domein

In 2015 stelde de gemeente Kampen de subsidieregeling Innovatie sociaal domein vast. Een bedrag van € 700.000,- werd beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten op...

Proef gft-inzameling flats en binnenstad van start

Op 1 maart gaat in de gemeente Kampen een proef van start met de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) bij een aantal...

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op 17 januari

De gemeenteraad houdt op donderdag 17 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de...

Informatieavond over duurzaam maken van monumenten

Op dinsdagavond 29 januari 2019 organiseert de gemeente Kampen een informatieavond over het duurzaam maken van monumenten. De bijeenkomst ´Maak uw Monument duurzaam´ vindt...

Kampen start voorbereiding ‘gesprekken met de samenleving over zondagsopenstelling supermarkten’.

De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 ingestemd met het proces om te komen tot een besluit over het al dan niet openstellen van...

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Kampen ‘voor iedereen’

U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen op dinsdag 8 januari in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein...

Parkeergarage Buitenhaven officieel geopend en klaar voor gebruik

Woensdagavond opende wethouder Geert Meijering onder grote belangstelling samen met de heer Selles, betrokken omwonende en lid van de klankbordgroep, in aanwezigheid van de...

Gemeente Kampen zet in op aanpak overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik

Eind 2017 is in de gemeente Kampen op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Kampen....