Onderhoudsactie openbare ruimte Cellesbroek

Op woensdag 21 en donderdag 22 november gaat de gemeente Kampen aan de slag met onderhoudswerkzaamheden in een deel van de wijk Cellesbroek. Het...

Nieuwe kunstwerken voor De Erven en De Paden in Het Onderdijks

In 2017 heeft de kunstcommissie Het Onderdijks in opdracht van de gemeente Kampen een aantal kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken voor enkele kunstwerken...

Overal gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart

College stelt raad voor parkeerverordening aan te passen Als de gemeenteraad op 13 december akkoord gaat met het voorstel van het college, kunnen mensen die...

Nieuwe parkeerautomaten in de binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders wil starten met de aanbesteding van nieuwe parkeerautomaten in de binnenstad van Kampen. Dit heeft te maken met...

Een betere buurt maken we samen!

Hondendrollen op de stoep, werkbusjes in de straat, foutparkeren, hardrijden… het zijn veel voorkomende ergernissen van bewoners in een straat. Vaak zijn het de...

Stadscafé: samen investeren in de binnenstad

Op maandagavond 19 november om 19 uur, organiseren de binnenstadspartners het derde stadscafé van Kampen. Tijdens deze avond maken mensen die een goed idee...

Update baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven

Op donderdag 25 oktober vond onderzoek plaats op de plek waar tijdens baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven vervuiling is aangetroffen. Inmiddels zijn de resultaten...

Restauratie toren Bovenkerk moet uitgebreid worden

De toren van de Bovenkerk verkeert in een slechte staat en wordt gerestaureerd. Na een eerste onderzoek is gebleken, dat zowel de fundering als...

Aan de slag met nieuw cultuurbeleid Kampen

De gemeente Kampen gaat aan de slag met een nieuw cultuurbeleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaders voor dit traject vastgesteld....

Nieuwe wijk Stationskwartier telt al ruim 500 bewoners

De ontwikkeling van de nieuwe wijk Stationskwartier verloopt voorspoedig. Er wonen op dit moment al 514 mensen in het Stationskwartier. Naar verwachting is de...

Groot onderhoud Stadsbrug klaar!

Na ruim vier maanden werk is het groot onderhoud aan de Stadsbrug klaar! Een enorme klus waarbij we zo weinig mogelijk hinder wilden veroorzaken...

Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ verordening voor hele sociaal domein

Met het vaststellen van de omgekeerde verordening sociaal domein markeerde de gemeenteraad donderdagavond een bijzondere mijlpaal voor de gemeente Kampen. De verordening bundelt tien...

Pleegouders gezocht – Informatieavond op dinsdag 6 november

Deze maand houdt de gemeente Kampen samen met Trias, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, een wervingsactie voor nieuwe pleeggezinnen onder de noemer ‘Mag ik...

Stichting Annakapel Kampen ontvangt Erfgoedprijs.

De Erfgoedprijs van 2018 van de gemeenten Kampen en Zwolle werd vrijdagavond uitgereikt aan de Stichting Annakapel Kampen. Deze uitreiking geschiedde in de zojuist...

Stremmingen Stadsbrug, IJsselkade en De la Sablonierekade

Regulier onderhoud en oefening hoogwaterbrigade Vanwege regulier onderhoud is de Stadsbrug aanstaande maandagavond/-nacht afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. Het gaat...