KampenOnline is mede mogelijk gemaakt door:

Naar verwachting start Isala Delta in juni met de bouw van het Inlaatwerk. Om het terrein ter plaatse geschikt te maken voor de bouw passen zij bemaling toe. Het bemalingswater wordt via een leidingbrug over de Kamperstraatweg (N763) afgevoerd.

De leidingbrug is vanmorgen geplaatst. Het bemalen van het bouwterrein kan invloed hebben op de grondwaterstand. Om dit te monitoren heeft Isala Delta op verschillende plaatsen peilbuizen geplaatst. De grondwaterstand wordt periodiek gemonitord en de gegevens worden verstrekt aan en beoordeeld door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Delen en reageren met je facebook account

6 REACTIES

Comments are closed.