Brunneper boost door onze Stef

1
162
Kroeg & Kerk

Na een grondige opknapbeurt is halverwege de Noordweg het café heropend. De bekende Kamper volkszanger Stef Ekkel is zijn eerste kroeg begonnen onder de naam De Woonboot. Hiermee geeft hij Brunnepe een levendige impuls, in weerwil van diverse negatieve ontwikkelingen. Zo is de Noorderkerk voorlopig gesloten en het braakliggende terrein daarnaast is vervallen tot een bouwwerkplaats – midden in een woonwijk nota bene! Een actieve Woonboot en Noorderkerk doen Brunnepe ook buiten Oud & Nieuw opleven. Speelt het leven zich immers niet af tussen kroeg en kerk?

G:\Documenten\Kampen Online\Woonboot
Vader Abraham bezong dit fenomeen treffend ten tijde van de eeuwwisseling. In de clip die onderaan wordt aangehaald, wordt het schalks verbeeld. Want het blijft makkelijk te spotten met het geloof, ofschoon Pierre Kartner het goed uitdrukt. Op de blinkende videoschermen van De Woonboot zou Vader Abraham niet misstaan. Zoals het hoort in een bruine kroeg. Onze Stef, zus Greetje en familievriend Wilma drijven de kroeg en draaien alleen Nederlandse muziek. De uitstraling is knus, de omgeving gezellig en nodigt uit tot ontmoeting. Hetzelfde gold voor de Noorderkerk totdat hogere machten anders besloten. Geen machten met een hoofdletter maar gemachtigden die het belang van en voor de wijk negeren.

De betekenis van kerk en kroeg voor een vitale gemeenschap is onontbeerlijk. Veel mensen maken slechts één van deze twee oorden tot een pleisterplaats. Dat hoeft echter niet. Op de Pinksterconferentie, bij onze buren over het water in Flevoland, toonde dominee Vrooland de paradox aan. Oftewel schijnbare tegenstelling. Uitwassen daargelaten, naar beide kanten toe. Ds. Gerard Vrooland ziet de kroeg als Gods akker. Dat gaat onze Stef wellicht te ver. Onze Brunneper dominees Wilbert Dekker en Eelco van der Veer zouden zich echter kunnen laten inspireren door hun collega Gerard. Uiteindelijk is met Zijn hulp niets onmogelijk. Zoals het enthousiasme van Stef Ekkel in zijn bruine kroeg straalt, zo kan de beGeestering van ds. Wilbert Dekker stralen in de sfeervolle Noorderkerk.

De officiële opening van De Woonboot daarentegen verliep weinig verheffend. Onopvallend ging het officiële openingstijdstip voorbij. Geen bombarie. De felicitaties en bloemen bleven wel binnenstromen. Een goede kerkelijke gewoonte is een bloemengift ter bemoediging of als felicitatie. Stef Ekkel en de zijnen hebben dit gebaar niet nodig. Zij kunnen even de concurrentie aan met de nabij gelegen bloemenzaak aan de Noordweg. Samen met nog enkele kleine zaken, zorgt de Woonboot voor een Brunneper boost. De Noorderkerk kan daaraan een voorbeeld nemen. Zodat iedere wijkbewoner, wel en niet christelijk, een eigen plek kan vinden tussen kerk en kroeg.

Tim Lauffer – Tussen kroegen en kerken (Vader Abraham, 1999):
http://www.youtube.com/watch?v=RuUcsWrN2tQ

Stef EkkelMister M

Meer informatie:
* http://www.cafeDeWoonboot.nl/
* http://www.NoorderkerkKampen.nl/

.

.

.


- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

1 REACTIE

Comments are closed.