Maar liefst ruim 70 personen uit alle soorten kerkgenootschappen van de Gemeente Kampen, IJsselmuiden en de kernen hadden zich aangemeld om de Mini-conferentie: ‘Kerk met beide benen in de buurt’ bij te wonen. Deze conferentie werd georganiseerd door Stichting Present Kampen, in samenwerking met de Gemeente Kampen en vond op 15 november jl. plaats in de Raadszaal van het stadhuis Kampen.

Aan het begin van een gevarieerd programma opende wethouder J.P. van der Sluis de conferentie. Hij sprak over de tekst uit Hebreeën 13: Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd’ en gaf de aanwezige afgevaardigden van kerken een bemoediging mee vanwege hun barmhartigheid in alle activiteiten aan hun naasten betoond. Vervolgens sprak Herman Bouma, o.a. programmamanager van Umoja Nederland (zie voor meer info www.umojanederland.nl en nam de aanwezigen, in 2 gedeeltes, mee in de basisprincipes van Umoja; wat gemeenschap en/of samen betekent. Dat wat in Zuid Afrika gemeenschappen en kerken is ontstaan, is door Tear & Present Nederland samen als een bruikbare methode omgevormd, om kerken handvaten te bieden om ‘Kerk in de Buurt’ te zijn.

Inmiddels zat de zaal niet stil, dmv interactieve oefeningen zoals bv. letterlijk bouwen met wat je is toevertrouwd, een inventarisatie safari, (wat doen we eigenlijk allemaal al?!), een concrete buurtinventarisatie etc. etc. werden de aanwezigen steeds tot het in kaart brengen van hun ‘grondstoffen & hulpbronnen’ gezet. Stil werden de aanwezigen van een filminterview wat Aline Kramer, Coördinator van Stichting Present Kampen, liet zien aan de zaal. Patricia deelde hierin haar ervaringen van; ‘weggestuurd zijn door de Gemeente Kampen’ tot het vinden van een envelopje op de mat, waarvan de afzender, achteraf gezien, een kerk bleek te zijn (waar ze geen lid van is). Zij riep, in het interview op om, ‘de Liefde te delen met zoveel mogelijk, en meer reclame te maken voor de activiteiten die je als kerk doet, ook voor je buurt etc.’

Hoe een initiatief vanuit een verlangen vorm heeft gekregen vertelde Atty van de Lingen de zaal. Haar wens  om haar kerkgebouw open te zetten door de week, haar zoektocht, het doorzetten, het vormen van een team, en het gedragen worden door een gemeente die erachter staat waren o.a. de ingrediënten die ze met ons deelde. De Eetkamer in de Eudokia kerk is inmiddels een begrip in Kampen. Maar de kerken doen toch al zoveel?! Naar aanleiding van die verzuchting brachten de aanwezigen in opdracht, in kaart wat er dan allemaal al gebeurt. Voor het overgrote deel van de deelnemers kwam er stuk voor stuk nieuwe activiteiten onder de aandacht waar met verwondering en verrassing kennis van elkaars activiteiten werd genomen.

Na het nuttigen van soep en een broodje met uitgebreide gelegenheid tot ontmoeting, nam Lidi Kievit, oud-wethouder ons mee in het gebied van ‘Kerken en Subsidies’ de geschiedenis van de charitas, de ontwikkeling van onze samenleving, van hulp- naar verzorgingsstaat, en inmiddels onze participatiemaatschappij. Mevrouw Kievit biedt kerken ook individueel aan om hen te helpen/ondersteunen met kennis en expertise op het gebied van mogelijkheden voor kerken om in samenwerking, aanspraak te kunnen doen op bepaalde gelden.

Voornemens, zaken die nog bleven liggen, vragen aan de aanwezigen en andere noodzakelijke gespreksonderwerpen werden geclusterd in een zogeheten Open Space waarin de vraagsteller ook de gespreksleider werd. Van het thema: ‘waardige wederkerigheid in hulp’, tot; ‘hoe start ik een initiatief en waar moet ik dan rekening mee houden als kerk’,  veel verschillende zaken kwam aan de orde.

De avond sloten we af met de conclusie dat ‘we nog lang niet alles van elkaar weten, en zeker ook nog lang niet uitgesproken zijn’. Die conclusie biedt mogelijkheden voor de inventarisatieronde die Stichting Present Kampen vanaf deze conferentie fysiek gaat ondernemen. Er zijn zo ontzettend veel initiatieven, die al bestaan, die nog totaal onbekend zijn voor inwoners van de Gemeente Kampen en ook kerken van elkaar niet weten. Samen werken aan bepaalde thema’s en actiteiten zijn inmiddels de onderwerpen die we via de evaluatieformulieren binnen zien komen.

Met beide benen in de buurt staan als Kerk, daar wordt de komende tijd met alle kerken verder over doorgesproken door St. Present door ze fysiek te bezoeken. Het voornemen is, om de inventarisatie vanuit deze gesprekken, gelinkt aan het sociaal platform (Rinus van Warven), onder te brengen op de site die recent het levenslicht zag tijdens het Kom erbij Festival: www.erbijkampen.nl
Wethouder Van de Sluis had het laatste woord; hij was bemoedigd, verrast (kraam-catering?!) en ook vol vertrouwen, dat samenwerking en ook versterking van elkaars initiatieven past bij de Kamper Kracht waarin Kampen zo sterk is. Al met al een geslaagde conferentie, zo lieten de deelnemers bij het uitgaan en napraten al in grote getale weten!

- Advertentie ToLocal -