Bij het meldpunt borstonderzoek zijn bijna 90 reacties binnengekomen. Gemeente Kampen stelde meldpunt afgelopen najaar in nadat Bevolkingsonderzoek Oost het borstkankeronderzoek verplaatste naar Zwolle. Meer dan de helft van de mensen die hebben gereageerd eist of bepleit terugkeer van het onderzoek naar Kampen.

Ook zijn er klachten over de reistijd en de parkeermogelijkheden. Er was echter ook tevredenheid over de nieuwe locatie. Met name ten aanzien van toegankelijkheid en comfort. Desondanks blijft de gemeente bij monde van wethouder Eibert Spaan bij het standpunt dat het onderzoek naar Kampen moet terugkeren. Hij zegt toe dat de gemeente er alles wat binnen de mogelijkheden ligt aan zal doen om dit te bewerkstelligen.

Sinds eind vorig jaar kunnen vrouwen uit Kampen voor het tweejaarlijkse borstkankeronderzoek niet meer in Kampen terecht, maar moeten zij hiervoor naar Zwolle. Dit leidde tot de nodige commotie, niet alleen bij de vrouwen uit Kampen, maar ook bij het college en de gemeenteraad.

Verantwoordelijk voor het onderzoek is Bevolkingsonderzoek Oost. In een gesprek dat wethouder Eibert Spaan eerder met hen voerde, gaven zij aan geen aanleiding te zien om het besluit terug te draaien. Dit ook gelet op de planning die een dergelijk onderzoek vraagt. Terugkeer zou niet eerder dan over twee jaar bij het volgende periodieke onderzoek mogelijk zijn. Om de ervaringen met de nieuwe locatie te inventariseren besloot de gemeente een meldpunt te openen.

Bevolkingsonderzoek Oost en gemeente hebben afgesproken de ingekomen meldingen met elkaar te bespreken. Omdat Bevolkingsonderzoek Oost eerst de uitkomsten van het eigen cliënttevredenheidsonderzoek wil afwachten, zal dit rond de zomer tijd. Tot dat moment kunnen vrouwen uit Kampen hun ervaringen met het onderzoek en de nieuwe locatie blijven melden via bevolkingsonderzoek@kampen.nl.

Delen en reageren met je facebook account