Anderhalvemeterbegeleiders maken Kamper binnenstad coronaveilig

381

Om coronaveilig winkelen in de binnenstad van Kampen te bevorderen, zet gemeente Kampen anderhalvemeter stewards in. Dit is de eerste stap van een reeks maatregelen om ondernemers én hun klanten te helpen nu we met elkaar een nieuwe fase ingaan.

“Het bedrijfsleven heeft het in deze tijd niet gemakkelijk”, weet burgemeester Bort Koelewijn. “Veel bedrijven hebben te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Tegelijkertijd moeten ze zichzelf opnieuw uitvinden, nu er stapje voor stapje steeds een beetje meer mag. De anderhalvemetereconomie. Maar hoe doe je dat nu veilig?”

Het is volgens de burgemeester aan de winkeliers en nu ook aan horecaondernemers om maatregelen te treffen in en om de zaak. “Mijn indruk is dat dat in Kampen heel goed gaat en mensen de maatregelen in het algemeen ook opvolgen, hoewel er soms wat ongeduld te bespeuren is. Terwijl we nog wel even moeten volhouden met elkaar. Als het gaat om de openbare ruimte, dus over de straten in het winkelgebied, is het aan de gemeente om maatregelen te treffen die de drukte reguleren. Daar hebben we, samen met ondernemers, goed over nagedacht.”

De komende week wordt in nauwe samenwerking met ondernemers en met Kampen Partners uitgewerkt hoe coronaveilig winkelen in gemeente Kampen verder gestalte kan krijgen. Daarbij wordt aangesloten bij lopende campagnes zoals #bezorgeninkampen en #kooplokaal. Ook wil de gemeente een speciaal adviesteam instellen dat snel kan inspelen op vragen en voorstellen van bijvoorbeeld ondernemers in de nieuwe situaties die ontstaan nu de maatregelen – als alles goed blijft gaan – stapje voor stapje versoepeld worden.

Stewards
“Met mooi weer voor de deur verwachten we dat de drukte in de binnenstad flink toeneemt. Daarom zijn zaterdag voor het eerst zogeheten anderhalvemeterstewards ingezet. Zij kunnen helpen om bezoekersstromen in goede banen te leiden. Waar nodig stimuleren zij eenrichtingsverkeer van voetgangers, begeleiden zij wachtrijen zodat die geen blokkades vormen, gaan het gesprek aan met bezoekers, luisteren en kijken vooral goed wat er nodig is. Zo doen we meteen ervaring op met anderhalvemetermaatregelen die nu en in de nabije toekomst voorlopig nog nodig zijn om veilig en verantwoord te blijven winkelen in onze hartelijke hanzestad Kampen. Op deze manier blijft het mogelijk om enerzijds de vereiste maatregelen na te leven en anderzijds gastvrij te blijven richting een ieder die onze gemeente wil bezoeken.”