ALLEENSTAAND ZONDER KINDEREN EN GEEN TESTAMENT: WIE ERVEN VAN U?

Indien u geen partner en geen kinderen heeft en ook geen testament, dan zijn volgens de wet uw erfgenamen: uw ouders en uw broers en zusters. Een ouder erft altijd minimaal 1/4e deel. Voorbeeld Daniël is ongehuwd en heeft geen kinderen. Zijn ouders Ans en Bob zijn bij zijn overlijden nog in leven, net als zus Els en Felien. Broer Cor is al voor Daniël overleden, hij had twee kinderen: neef Xander en nicht Yvette. De wettelijke erfgenamen van Daniël zijn Ans en Bob samen voor de helft, zij erven namelijk ieder 1/4e gedeelte. De andere helft wordt verdeeld over Els, Felien en de kinderen van Cor. Het erfdeel van zowel Els als Felien wordt 1/2 x 1/3e deel is 1/6e gedeelte van de nalatenschap van Daniël. Xander en Yvette moeten het 1/6e erfdeel samen delen, ieder van hen erft dus 1/12. Heeft u geen ouders en (kinderen van voor-overleden) broers of zussen, dan komen grootouders aan de beurt met hun (klein)kinderen: uw ooms en tantes, neefjes en nichtjes. Hierbij geldt dat alleen de zogenoemde ‘bloedverwanten’, dus rechtstreekse afstammelingen van de grootouders, kunnen erven. Aangetrouwden erven dus niet. Nadeel als er geen testament is Zonder een testament kan uw nalatenschap ‘versnippert’ raken over meerdere (soms verre) familieleden, zoals kinderen en kleinkinderen van voor u overleden broers en zussen. Meestal is er nog maar met een paar van die familieleden contact, de anderen komen niet meer op bezoek. Toch moeten zij na uw overlijden allemaal worden geïnformeerd en moeten er (veel) volmachten worden geregeld om alles af te wikkelen. Dit brengt de nodige kosten met zich mee, die worden uit uw nalatenschap betaald en dat geld komt niet meer bij uw erfgenamen terecht. En wie moet alles gaan regelen? Voorbeeld Mieke is 89 jaar, weduwe en heeft geen kinderen. Ze komt uit een gezin van 9 kinderen, alleen haar broer Piet is nog in leven. Hij heeft twee kinderen Ans en Peter. Zij helpen Mieke met het brengen van boodschappen en andere klusjes. Ook een buurvrouw doet veel voor haar. Verder heeft Mieke nog 19 neefjes en nichtjes die ze nauwelijks ziet. Als Mieke overlijdt zijn haar erfnamen Piet (voor 1/8e deel) en alle kinderen van de voor-overleden broers en zussen. Ans, Peter en de buurvrouw erven niets. Piet moet met de 19 neefjes en nichtjes gaan overleggen wie wat mag doen, veel gedoe. In een testament… kunt u regelen dat slechts een paar personen uw erfgenamen zullen zijn, of dat (een deel van) uw nalatenschap naar een goed doel gaat. Dat aan iemand een bedrag(je) toekomt voor de geboden hulp tijdens uw leven. En u kunt iemand benoemen die uw uitvaart regelt en uw erfenis afwikkelt. Dat heet een executeur. Daarmee voorkomt u gedoe binnen de familie (wie moet, wil of mag het regelen?). De afwikkeling verloopt dan sneller en goedkoper. Ons advies… wacht niet te lang en ga bijtijds naar de notaris om het te regelen. Het scheelt u en uw familieleden de nodige zorgen! Maak een afspraak met ons om dit in een gratis gesprek met u door te nemen. Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat! Avondopenstelling op afspraak. Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.